Wystąpienie o ustanowienie nowej służebności drogi

• Autor: Katarzyna Bereda

Zakupiłem wraz z żoną działkę rolną o powierzchni ok. 60 a. Działka nie posiadała drogi dojazdowej, dlatego rodzice mojej żony udostępnili część swojej działki pod drogę na zasadzie służebności przejazdu. Zakupiona przez nas działka graniczy również z działką, która jest własnością kilkunastu spadkobierców oraz Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa. Jest to działka również rolna, zarośnięta krzakami, nieużytkowana. Natomiast dojazd przez tą działkę do naszej zakupionej działki byłby o wiele krótszy. Wiem, że właściciel działki, która nie posiada dojazdu, może wystąpić do sądu o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Czy rodzice żony mogą wypowiedzieć nam służebność drogi i czy sąd pozytywnie rozpatrzy nasz wniosek o ustanowienie nowej służebności drogi na działce, która nie ma jednego właściciela, a kilkunastu oraz jest po części własnością Agencji? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wystąpienie o ustanowienie nowej służebności drogi

Ustanowienie drogi koniecznej

Jeżeli Pani nieruchomość jest pozbawiona dostępu do drogi publicznej to jak najbardziej może Pani wystąpić na drogę sądową o ustanowienie drogi koniecznej. Problemem jest jednak to, iż obecnie posiadają Państwo już służebność i nawet po jej uchyleniu, będzie po niej ślad w księdze wieczystej – sąd może więc mieć wątpliwość, czy robienie nowej służebności – nawet krótszej – będzie zasadne.

Zgodnie bowiem z treścią art. 145 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

§ 2. Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej.

§ 3. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Służebność drogi dojazdowej

Przepis art. 145  kreuje roszczenie o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Roszczenie to może być dochodzone na drodze sądowej. Nie ma jednak przeszkód, aby właściciel nieruchomości potencjalnie obciążonej uczynił mu zadość, dobrowolnie zawierając umowę o ustanowienie tej służebności (tak np. Z. Gołba, Służebności gruntowe, s. 99). Możliwe jest także zawarcie ugody sądowej w toku postępowania o ustanowienie służebności drogi koniecznej (tak m.in. B. Bladowski, A. Gola, Służebności gruntowe, s. 22), przy czym w takim wypadku nie ma wymogu, aby właściciel nieruchomości obciążonej złożył swoje oświadczenie w formie aktu notarialnego (zob. orz. SN z 13.10.1955 r., sygn. akt III CR 599/55, OSNCK 1956, Nr 3, poz. 78). Służebność drogi koniecznej może powstać ponadto przez zasiedzenie (W. Kocon, Droga konieczna, s. 54).

Jak słusznie uznano w postanowieniu SN z 21.6.2011 r. (sygn. akt I CSK 646/10), „możliwość ustanowienia służebności drogi koniecznej ograniczona jest, zgodnie z art. 145 § 1 KC, do wypadku, w którym nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej. Instytucja ta nie może służyć wygodzie właścicieli działki władnącej, kosztem ograniczenia prawa właściciela działki obciążonej. Chodzi o odpowiedni, nie zaś o łatwiejszy dostęp do drogi publicznej”.

Dostęp do drogi i starania o inny dojazd

Dlatego też, jak wynika z powyższe opinii orzecznictwa, Państwa roszczenie – wobec obecnego posiadania dostępu do drogi publicznej – może okazać się niezasadne, bowiem ustanowienie służebności na nieruchomości, która posiada wielu współwłaścicieli, wobec posiadania obecnego dostępu do drogi publicznej, może nie być zgodne z interesem społeczno-gospodarczym w myśl art. 145. Jeżeli jednak rodzicom zacznie przeszkadzać służebność, bowiem postawią na nieruchomości dom lub inny budynek, który uniemożliwi korzystanie ze służebności, roszczenie będzie na pewno bardziej zasadne.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »