Kategoria: Służebność drogi

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sąsiad korzysta z mojej drogi, a nie chce partycypować w kosztach

Autor: Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 07-01-2019

Chciałbym wystąpić z roszczeniem negatoryjnym wobec sąsiada, który korzysta z drogi, której jestem współwłaścicielem. Nie ma ustanowionej służebności. Jestem współwłaścicielem działki, która jest drogą, jego działka przylega do mojej, ale jest zbyt wąska, więc jeździ moją i nie partycypuje w kosztach utrzymania. Ponadto teraz buduje się na sąsiedniej działce i jeździ po drodze ciężki sprzęt, niszcząc ją. Muszę wspomnieć, że sąsiad był wcześniej właścicielem większej działki, która dawała mu dostęp do drogi gminnej, ale sam się tego dostępu pozbawił, bo podzielił ją i jedną jej część sprzedał. Część, którą sobie zostawił, właściwie jest pozbawiona dostępu do drogi. Czy można by było cofnąć mu decyzję o podziale działki?

Filip Syrkiewicz

»Wybrane opinie klientów

Wszystko na najwyższym poziomie wszystko jasno określone
Żaneta, własna działalność, 44 lata
Kompetentni prawnicy udzielający wyczerpujących odpowiedzi na zadane im pytania. Polecam jak najbardziej.
Natalia, 28 lat
Korzystam od wielu lat z usług Państwa prawników ( ePorady24.pl) i zawsze otrzymuje fachowe, bardzo szczegółowe omówienia swoich pytań. Zadaj też pytania dodatkowe, czasem po długim czasie i zawsze otrzymuje odpowiedź. Jestem bardzo zadowolony:) Polecam !!
Krzysztof, 48 lat
Odpowiedz bardzo wyczerpująca i ogarniająca cały temat - mimo, iż część przepisów było mi znane. Przekaz zrozumiałym językiem. 
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolona z usługi .Otrzymałam błyskawiczne wycenę usługi i odpowiedz.
 
Janina
Rzetelna,szybka odpowiedź na moje pytanie bardzo mi pomogła w egzekwowaniu moich praw. Dziękuję i polecam.
Jolanta
Porada jak najbardziej pomocna za którą bardzo dziękuję
Beata
 Szybko, łatwo i konkretnie. Pańska odpowiedź rozwiewa wszystkie moje wątpliwości. Dziękuję bardzo za pomoc. 
Bożena, pielęgniarka, 61 lat
 Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
Ewa
Szybko i sprawnie, dokładna odpowiedź na zadane pytanie. Wyczerpujące odwołania do dotychczasowej wykładni i wyjaśnienia. 
Tomasz, programista, 27 lat
Jestem usatysfakcjonowana udzielonymi odpowiedziami na zadane kwestie,Szybko i kompetentnie .
Urszula, 57 lat, nauczyciel
Odpowiedzi były jasne i wyczerpujące a co bardzo ważne - wyjątkowo szybkie. Dziękuję bardzo
Henryk
Witam, Dziękuję za szybką, dokładną i wyczerpującą odpowiedć. Jestem pod wrażeniem. 
Dorota
Jestem pod wrażeniem szybkiej i profesjonalnej pomocy. Koszt wstępnej usługi do przyjęcia, w którym uzyskałam dodatkowe wskazówki i informacje na pytania uzupełniające (bez dodatkowych opłat). 
Beata
Poradę prawną uzyskaną od Państwa, a konkretnie przez Panią Izabelę Nowacką-Marzelon, uważam oceniam bardzo wysoko. Porada ta pozwoliła mi zrozumieć całą złożoność zgłoszonego przeze mnie problemu w świetle wszystkich przepisów, jakie powinnam znać. Bardzo sobie cenię te wyjaśnienia i jestem rada, że udało mi się wpaść na trop tak kompetentnego zespołu prawników. Polecam ich wszystkim zainteresowanym.
Maria, 70 lat, emerytowana nauczycielka
Jasna i szybko wydana opinia. Polecam ten serwis.
Ewa
Dziękuję i wystawiam najwyższą opinię.
Jacek
Dziękuję uprzejmie za szybką i wyczerpującą odpowiedź wyjaśniającą moje obawy.
Maria, 55 lat
Jestem zadowolona z odpowiedzi. 
Ewa
Bardzo solidna, rzetelna i szybka porada
Przemysław
Fantastyczny pomysł, szybkie, a jednocześnie wnikliwe i dogłębnie analizujące temat odpowiedzi!
Magdalena
Fachowa porada Pana Marcin Sądej (BRAVOOO :)), rzetelnie, jasno i przejrzyście. Oczywiście wszystko oparte na podstawach prawnych i fachowej wiedzy. 
Wojtek
Dziękuję, spełniliście moje oczekiwania
Joanna, 58 lat, księgowa
Dziękuje bardzo za odpowiedz. Wiem teraz co powinnam zrobić.
Beata
Bardzo dziękuję za szybką i wyczerpującą (na chwilę obecną) odpowiedź. Jestem z niej bardzo zadowolona, zawiera to, o czym słyszałam, ale brakowało mi potwierdzenia. W razie dalszych problemów na pewno się z Państwem skontaktuję.
Renata
Jestem bardzo zadowolona z uzyskanej odpowiedzi, która była wyczerpująca i zadowalająca. Szczególnie ważne w serwisie ePorady24 jest to, że można zadać dodatkowe pytanie bez dodatkowych opłat:-)
Marzena, nauczyciel, 54 lata
Bardzo dziękuję za poradę. Pomogła mi ona błyskawicznie rozwiązać mój problem - w rozmowie z adwersarzem czułam się pewnie, mając w zanadrzu (i wykorzystując w trakcie dyskusji) merytoryczną wiedzę, przekazaną przez ePorady.
Anna
Korzystam z serwisu już po raz czwarty - jestem zadowolony ze świadczonych usług, w tym odpowiedzi i pomocy udzielanej przez prawników serwisu.
Rafał, inżynier lotnictwa, 34 lata
Wszystko zgodnie z opisem. Jestem zadowolony
Dawid, 36 lat
Odpowiedź wyczerpująca, Otrzymałam wyjaśnienie mojego problemu i sposób jego rozwiązania. 
Lidia

Jak wynika z Pańskiego opisu i dołączonej mapki sąsiad, będący właścicielem działki budowlanej (na której rozpoczął budowę) realizuje przejazd i przechód za pośrednictwem stanowiącej przedmiot Pańskiej współwłasności działki (drogowej), która łącznie z jego bardzo wąską działką tworzy ciąg komunikacyjny służący do obsługi nieruchomości pozbawionych faktycznego dostępu do drogi publicznej.

Ponieważ do Pańskiej działki, która stanowi drogę dojazdową, sąsiadowi nie przysługuje tytuł prawny, korzystanie z niej w opisanym przez Pana zakresie należy kwalifikować jako bezumowne użytkowanie, które stanowi zarówno źródło roszczenia o przywrócenie do stanu poprzedniego, jak i o zapłatę stosownego wynagrodzenia (tzw. wynagrodzenie za bezumowne użytkowanie).

Należy jednocześnie zauważyć, że zgodnie z mapką obie działki sąsiada, powstałe w wyniku podziału, posiadają zagwarantowany prawnie dostęp do drogi publicznej, jako grunty bezpośrednio z nią graniczące od strony południowej. Jeżeli – jak Pan wskazuje – na skutek podziału nieruchomości, z uwagi na topografię nowo wydzielonej działki nie jest możliwa obsługa komunikacyjna bezpośrednio od strony drogi, zasadnym jest ustanowienie w odpowiednim zakresie służebności gruntowej poprzez tę drugą wydzieloną działkę sąsiada, która również posiada bezpośredni dostęp do tej drogi. Reguła ta będzie również odnosić się do gwarancji dostępu do działki, na której sąsiad się buduje, ponieważ dostęp do niej może być realizowany od strony działki, która posiada dostęp do drogi, a jest jego własnością.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W tym stanie rzeczy ustanawianie służebności poprzez stanowiącą przedmiot Pańskiej współwłasności działkę, w sytuacji gdy dostęp taki może być realizowany bezpośrednio z drogi publicznej należałoby identyfikować jako nadmierną uciążliwość.

Obecnie zasadne jest zarówno wytoczenie powództwa o zaniechanie naruszenia posiadania oraz przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego na zasadzie art. 222 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), jak i o zapłatę należnego współwłaścicielom wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy.

Gdyby należąca do Pana nieruchomość stanowiła drogę konieczną, niezbędną do zagwarantowania dostępu do drogi publicznej, wyłączna możliwość korzystania z tejże działki ograniczać się będzie do prawa przejazdu i przechodu w granicach ustanowionej służebności. Prawem tym może zostać obciążona nieruchomość zarówno w drodze umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości władnącej (na rzecz której służebność ma być ustanowiona) oraz obciążonej (przez którą realizowany będzie przejazd i przechód), jak i na drodze sądowej.

Immanentną cechą tej służebności jest jej odpłatność rozumiana jako obowiązek świadczenia wynagrodzenia na rzecz właścicieli nieruchomości obciążanej. Świadczenie to może mieć zarówno postać jednorazową, jak i okresową.

Odnosząc się do kwestii możliwości wzruszenia obowiązującej decyzji podziałowej, należy wskazać, iż przesłanki dopuszczalności podziału nieruchomości określa art. 93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).

Zgodnie z zawartymi w tym przepisie normami nie jest m.in. dopuszczalne dokonywanie podziału, w wyniku którego wydzielona zostanie część gruntu pozbawiona dostępu do drogi publicznej. W omawianym przypadku obie powstałe na podstawie tego rozstrzygnięcia działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej, w konsekwencji czego ów podział – w tym aspekcie – wykazuje zgodność z prawem.

Osobną kwestią jest ustalenie stron postępowania podziałowego. Z treści zapytania nie sposób jest wywieść, czy był Pan adresatem decyzji i czy został Panu zagwarantowany udział w postępowaniu podziałowym. Wprawdzie ustawa nie określa komu przysługuje przymiot strony w tym postępowaniu, jednak zgodnie z orzecznictwem co do zasady jego uczestnikami są wyłącznie osoby, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości objętej podziałem.

Pewien wyjątek od tej reguły stanowią przypadki, gdy podział posiada obiektywny wpływ na sposób zagospodarowania i wykorzystywania nieruchomości sąsiednich. Na tym tle również właściciele tych nieruchomości będą dysponować interesem prawnym w rozumieniu art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (K.p.a.), statuującego posiadanie przez nich legitymacji procesowej w postępowaniu podziałowym.

Jeżeli podział taki miałby rzeczywisty wpływ np. na ograniczenie możliwości korzystania z nieruchomości sąsiednich, ich właściciele mogliby na zasadzie art. 145 K.p.a. domagać się wznowienia postępowania zakończonego decyzją podziałową oraz korzystać z ewentualnych środków zaskarżenia w administracyjnym toku instancji (odwołań, zażaleń).

Mając jednak na uwadze, iż w przedstawionej sytuacji doszło do nieodwracalnych skutków prawnych (zbycie jednej z nieruchomości powstałych w wyniku podziału na rzecz osób trzecich), wzruszenie decyzji podziałowej nie rokuje szans na powodzenie.

Reasumując, rekomenduję w pierwszej kolejności wezwać sąsiada do zaniechania naruszeń oraz do zapłaty wynagrodzenia za dotychczasowe korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego, a w razie fiaska polubownych prób rozwiązania sporu – wystąpienie z powództwem na zasadzie art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego. Możliwe jest także uregulowanie prawa sąsiada do korzystania z działki poprzez ustanowienie na jego rzecz odpłatnej służebności gruntowej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podział działki i ustalenie służebności

Rodzice mają działkę wąską i długą, chcą ją podzielić na mniejsze działki i dać dzieciom, lecz nie ma drogi dojazdowej. Obok wzdłuż jest działka należąca do kościoła, ale nie można się dogadać z księdzem i ustalić służebność. Kto w takiej sprawie jest osobą decyzyjną?

Kupno działki bez udziału w drodze i ustanowienie służebności drogi koniecznej

Jestem właścicielem działki oraz udziałów w drodze łączącej kilka działek z drogą publiczną. Ostatnio pewna osoba kupiła dwie działki bez udziału w drodze i złożyła do sądu wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Nie chciałbym, aby taka służebność była ustanowiona na mojej części. Jak ta sprawa wygląda w świetle prawa? Czy mogę nie zgodzić się na służebność?

Problem z sąsiadem i drogą

Mam problem z sąsiadem i drogą. Otóż, w akcie notarialnym mam zapisaną służebność dojazdu z jasno określoną szerokością drogi, jak i jej położenie. Ostatnio sąsiad ograniczył mi dojazd do mojej posesji, zwężając mi drogę. Chcę, aby droga dojazdowa była zgodna z dokumentami. Co mogę zrobić?

Zakaz wchodzenia na drogę z ustanowioną służebnością

Pięciu moich sąsiadów posiada drogę dojazdową do swoich działek, żaden z nich nie jest jej właścicielem, ale droga obciążona jest na ich rzecz służebnością dojazdu. Jej właścicielem jest osoba trzecia (jeszcze inny sąsiad). Sąsiedzi zakazują mi wchodzenia na tę drogę z powodu jej „prywatności”. Czy mają takie prawo do takiego zakazu? Owszem, nie należę do grona osób, które mają tę służebność, jednak droga jest otwarta, tzn. nie ma na niej szlabanu ani zakazu wstępu. Z tego, co jest mi wiadomo, drogi obciążone służebnością dojazdu mogą służyć także wszystkim innym osobom. Znajomy policjant twierdzi, że były na ten temat orzeczenia sądów. Chciałbym się dowiedzieć, jak to jest w świetle prawa.

Problem z dostępem do drogi publicznej

Ja i jeszcze kilku innych sąsiadów mamy problem z dostępem do drogi publicznej. Nasze domy zbudowane były przed 50, 60 laty legalnie z pozwoleniem na budowę. W tamtych czasach przejazd do drogi publicznej był zapisywany w aktach notarialnych jako użyczenie przejazdu osobom sąsiadującym. W tym momencie te przepisy nie obowiązują, jest prawo własności i dlatego obecnie nie mamy z żadnej strony przejazdu. Gmina próbowała wykupić grunty pod drogę i chciała utworzyć drogę gminną, jednak jedna osoba się na to nie zgodziła i droga nie powstała. Urzędnicy mówią, że nic nie mogą zrobić. Jak zatem uzyskać oficjalnie prawo do przejazdu? Czy musimy wykupić ziemię pod drogę i jak to zrobić, skora jedna osoba nie chce sprzedaż gruntu?Zapytaj prawnika

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »