Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dożywotnia służebność a wspólne mieszkanie z partnerem

Eliza Rumowska • Opublikowane: 04-12-2014

Siedem lat temu przekazałam synowi dom w zamian za dożywotnią służebność (mam mieszkanie na parterze). Jestem wdową i rok temu poznałam mężczyznę, z którym chcę się związać. Tymczasem mój syn, mimo że mieszka w innym mieście, napastuje mojego partnera, wyrzuca go z domu i nie pozwala nam na spotykanie się. Czy ma do tego prawo? Czy jako dożywotnik mogę zamieszkać z parterem? Czy może on parkować samochód przed domem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dożywotnik ma prawo do korzystania z ustanowionej służebności osobistej zgodnie z:

  • jej przeznaczeniem i treścią, zawartą w akcie notarialnym,
  • zgodnie z przepisami z Kodeksu cywilnego regulującymi dożywocie.

Zakres i treść aktu notarialnego możecie Państwo zweryfikować lub przesłać do oceny skany aktu notarialnego. Co zaś tyczy się obowiązujących przepisów, brzmią one następująco:

„Art. 913. [Zmiana dożywocia na rentę; rozwiązanie umowy]

§ 1. Jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień.

§ 2. W wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę o dożywocie.

Art. 914. [Skutki zbycia nieruchomości przez zobowiązanego] Jeżeli zobowiązany z tytułu umowy o dożywocie zbył otrzymaną nieruchomość, dożywotnik może żądać zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tego prawa.

Art. 915. [Odpowiednie stosowanie] Przepisy dwóch artykułów poprzedzających stosuje się odpowiednio do umów, przez które nabywca nieruchomości zobowiązał się, w celu zapewnienia zbywcy dożywotniego utrzymania, do obciążenia nieruchomości użytkowaniem z ograniczeniem jego wykonywania do części nieruchomości”.

Istotne są także przepisy dotyczące służebności osobistych i ochrony posiadania tejże służebności.

Dlatego też należy stwierdzić, że syn dożywotniczki bezprawnie ingeruje w jej życie osobiste.

Dożywotnik ma prawo korzystać ze swej służebności i przyjmować w domu, kogo chce, chyba że w akcie notarialnym wyraźnie tego zabroniono. Podobnie także z zamieszkaniem – przecież równie dobrze powodem i wskazaniem jest potrzeba opieki – zwłaszcza gdy dożywotnik mieszka zupełnie sam. Co do zaparkowanego auta – to oczywiste, że mogą parkować osoby odwiedzające dożywotnika. Syn nie ma prawa wyganiać gości dożywotnika, czy dyktować, jak dożywotnik ma żyć i z kim łączyć swe plany życiowe.

Dlatego proszę realizować swe szczęście, zaś w razie dalszego oporu ze strony właściciela – skierować do niego odpowiednie wezwanie do zaprzestania naruszeń praw dożywotnika. Takie pismo oczywiście jestem gotowa przygotować – w razie potrzeby czekam na dyspozycję.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Służebność osobista a umowa użyczenia

25 lat temu ówczesny mąż otrzymał darowiznę domu ze służebnością dla matki. 10 lat później włączył tę darowiznę do wspólnoty majątkowej...

 

Kto ponosi opłaty za nieruchomość przy nieodpłatnej służebności?

Kto ponosi opłaty za nieruchomość przy nieodpłatnej służebności?

Matka darując synowi nieruchomość (gospodarstwo rolne), ustanowiła dla siebie nieodpłatną dożywotnią służebność mieszkania na darowanym budynku...

Odcięcie od CO pomieszczeń zajmowanych przez służebnika

Czy właściciel domu obciążonego na rzecz innej osoby służebnością osobistą mieszkania może odciąć mieszkanie służebnika od centralnego ogrzewania,...

 

Ustalenie wartości służebności osobistej

Chciałbym wstępnie ustalić wartość służebności osobistej. Proszę o objaśnienie, jak się oblicza wartość dożywotniej służebności lokalu...

 

Niewykonywana służebność korzystania ze studni

Jesteśmy z siostrą współwłaścicielkami nieruchomości po rodzicach, chciałyśmy ją sprzedać i okazało się, że istnieje zapis w naszej...

 

Wodociąg na działce bez ustanowionej służebności - gmina chce zrobić przyłącze do innej działki

Przez moją działkę przebiega główna sieć wodociągowa, jej operatorem jest urząd gminy. Wójt chce u mnie zrobić przyłącze wody dla innej działki,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »