Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymeldowanie podczas przerwy w wykonywaniu służebności

Eliza Rumowska • Opublikowane: 02-03-2015 • Aktualizacja: 2021-05-07

W akcie notarialnym mam zapisaną służebność mieszkania. Od pewnego czasu jednak nie mieszkałam w domu należącym do siostry, ale teraz chciałabym tam wrócić. Siostra mi to utrudnia i grozi wymeldowaniem z powodu przerwy w wykonywaniu służebności. Czy ma do tego prawo? Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wymeldowanie podczas przerwy w wykonywaniu służebności

Wygaśnięcie służebności z racji jej niewykonywania

W Pani przypadku sprawy zameldowania są drugorzędne i niemal stanowią skutek innych zachowań polegających na niezamieszkiwaniu (niekorzystaniu ze służebności) przy jednoczesnym niedochodzeniu swych praw przed sądem cywilnym – pozew o naruszenie praw służebnika).

Oto bowiem przepisy Kodeksu cywilnego stanowią:

„Art. 297. [Odpowiednie stosowanie] Do służebności osobistych stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych z zachowaniem przepisów rozdziału niniejszego.

Art. 293. [Wygaśnięcie] § 1. Służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć”.

Jeżeli ten stan trwa ponad lat 10,to właściciel (Pani siostra) będzie ubiegał się o wygaśnięcie służebności z racji jej niewykonywania. Z drugiej zaś trony przepisy stanowią, iż:

„Art. 303. [Zamiana służebności na rentę] Jeżeli uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zamiany służebności na rentę”.

A także:

„Art. 913. [Zmiana dożywocia na rentę; rozwiązanie umowy] § 1. Jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień.

Rozwiązanie umowy o dożywocie

§ 2. W wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę o dożywocie.

Art. 914. [Skutki zbycia nieruchomości przez zobowiązanego] Jeżeli zobowiązany z tytułu umowy o dożywocie zbył otrzymaną nieruchomość, dożywotnik może żądać zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tego prawa.

Art. 915. [Odpowiednie stosowanie] Przepisy dwóch artykułów poprzedzających stosuje się odpowiednio do umów, przez które nabywca nieruchomości zobowiązał się, w celu zapewnienia zbywcy dożywotniego utrzymania, do obciążenia nieruchomości użytkowaniem z ograniczeniem jego wykonywania do części nieruchomości”.

Zmiana służebności dożywotniej na rentę

To sprawia, że obie strony w określonych prawem okolicznościach mogą zamienić służebność dożywotnią na rentę.

Dlatego też nie jest problemem meldunek administracyjny czy też jego brak, ale to, że Pani nie podejmuje żadnych prawem przewidzianych i wyżej przedstawionych środków cywilnej ochrony prawnej przewidzianych w Kodeksie cywilnym dla służebnika. Proponuje więc przygotowanie pisma wzywającego Pani siostrę do zaprzestania naruszeń pod groźbą wytoczenia powództwa cywilnego, a później także przygotowanie pozwu cywilnego o ochronę i przywrócenie praw dożywotnika.

Jeżeli natomiast nie podejmie Pani żadnych działań – to nie tylko siostra Panią wymelduje, ale po prostu „zlikwiduje” służebność jako niewykonywaną z powodu Pani bierności i braku działań zmierzających do jej odzyskania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »