Kiedy następuje zasiedzenie służebności przesyłu?

• Data: 2023-09-08 • Autor: Katarzyna Bereda

Jak sprawdzić, czy doszło do zasiedzenia służebności przesyłu na odziedziczonej działce? Chodzi o 2 słupy energetyczne i linie napowietrzne. Słupy postawiono prawdopodobnie w latach 70. lub 80. W księdze wieczystej nie ma wpisu o służebności.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kiedy następuje zasiedzenie służebności przesyłu?

Zasiedzenie przesyłu

W mojej ocenie, jeżeli nie robił Pan w sprawie nic, a więc nie przerywał biegu zasiedzenia, mogło już dojść do zasiedzenia, albowiem – jak przyjął Sąd Najwyższy – 30-letni okres zasiedzenia przypada na moment graniczny 2020 r., a więc jest już po tym terminie. Nie sprawdzi Pan nigdzie, czy doszło do zasiedzenia, albowiem formalnie zasiedzenie stwierdza sąd – jest to orzeczenie, które określa jedynie, z jakim momentem doszło do zasiedzenia.

Zgodnie natomiast z treścią art. 3052 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu”.

Bieg terminu zasiedzenia

Zgodnie natomiast z treścią art. 3054 K.c. „do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych”. W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2011 r. (sygn. akt III CZP 124/10) potwierdzono, że wniosek właściciela nieruchomości o ustanowienie służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem (art. 3052 § 2 K.c.) przerywa bieg terminu zasiedzenia tej służebności. W uzasadnieniu wskazano, odwołując się do wcześniejszego orzecznictwa, że przerwanie biegu przedawnienia nie musi zmierzać bezpośrednio do pozbawienia posiadacza posiadania nieruchomości, może także zmierzać do ustalenia prawa własności, do nowego ukształtowania stosunków prawnorzeczowych między właścicielem a posiadaczem, w tym do zmiany charakteru posiadania.

Co więcej, przerywa niniejszy bieg zasiedzenia złożenie także wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu na podstawie art. 3052 § 2 K.c. (tak orzekł SN w uchwale z dnia 21 stycznia 2011 r., sygn. akt III CZP 124/10).

Wobec powyższego podnoszę, iż jeżeli nie przerywał Pan biegu terminu zasiedzenia, to w mojej ocenie mogło dojść już do zasiedzenia – wobec znacznego upływu czasu i posadowienia słupów na Pana nieruchomości ponad 30 lat temu. Nie będzie to nigdzie stwierdzone, dopóki sąd nie wyda orzeczenia w tym zakresie. Proponuję więc rozpocząć od negocjacji z przedsiębiorcą przesyłowym – może bowiem nie zauważył upływu czasu albo po drodze miały miejsce zdarzenia, które bieg przerywały.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »