Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Służebność przejazdu i przechodu

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 12-03-2014

Kupiłem działkę rolną (łąkę) ze służebnością przejazdu i przechodu. Służebność przebiega wzdłuż granicy działki. Czy robiąc pastwisko dla bydła, mogę ogrodzić całą działkę i wyznaczyć przejazd przez dwie bramy wjazdowe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Służebność przejazdu i przechodu

Służebność drogi koniecznej

Pytanie przez Pana zadane nie znajduje prostej odpowiedzi w przepisach prawa. Można ją jedynie wywieść z ogólnych zasad poszanowania własności, zasad współżycia społecznego. Przejrzałam wiele orzeczeń sądów dotyczących służebności drogi koniecznej i niestety kwestia ustawienia zapory na drodze koniecznej (bez ograniczenia przejazdu nią) nie została nigdzie podjęta.

Zgodnie z art. 145 Kodeksu cywilnego (K.c.), jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej. Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy.

W jakiej formie może być ustanowiona służebność przejazdu i przechodu?

Ustanowienie służebności przejazdu i przechodu może nastąpić w formie umowy między właścicielem nieruchomości obciążonej oraz właścicielem nieruchomości władnącej. Może też zostać ustanowiona w drodze orzeczenia sądu. W każdym razie musi zostać ustalony przebieg drogi, jej wytyczenie na mapach oraz należy określić sposób wykonywania tej służebności. Podkreśla to E. Gniewek w komentarzu do art. 145 K.c.: „Zawsze więc zachodzi potrzeba ustalenia treści służebności, obejmującej owo uprawnienie do »korzystania« z nieruchomości »w oznaczonym zakresie«. W przypadku służebności drogi koniecznej niezbędne jest ustalenie rodzaju korzystania (przechodzenie, przejazd), celu dostępu (droga publiczna, zabudowania gospodarskie) i wytyczenie konkretnej trasy” (E. Gniewek, Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Zakamycze 2001).

W pierwszej kolejności proponuję, aby ustalił Pan właśnie treść dokumentu ustanawiającego drogę konieczną. Być może tam znajdzie Pan odpowiedź na pytanie, czy można ją w jakiś sposób ograniczyć. Dokument ten powinien znajdować się w aktach księgi wieczystej nieruchomości, do których Pan jako właściciel ma prawo wglądu.

Ogrodzenie nieruchomości z ustanowioną służebnością drogi koniecznej

Jeśli zapis o ustanowieniu drogi koniecznej nie zawiera takich ograniczeń, wówczas, w mojej ocenie, uwzględniając Pana interes oraz społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu, może Pan dokonać ogrodzenia nieruchomości z uwzględnieniem umożliwienia swobodnego dostępu do przejazdu właścicielowi nieruchomości władnącej. Jako właściciel ma Pan prawo przeznaczyć grunt pod hodowlę. To z kolei wymaga, aby zwierzęta nie mogły swobodnie opuszczać terenu pastwiska. Zatem, uwzględniając zapis art. 145 § 2 K.c., że ustanowienie służebności ma nastąpić z jak najmniejszym obciążeniem gruntu obciążanego, powinien Pan móc wydzielić pastwisko tak, aby właściciel nieruchomości władnącej mógł korzystać z drogi koniecznej, a Pan, aby nie musiał tracić terenu. Wyznaczenie przejazdu ograniczonego dwiema bramami, do których dostęp swobodny będzie miał właściciel gruntu władnącego, wydaje się być w tej sytuacji najbardziej rozsądnym rozwiązaniem. Musi Pan jednak pamiętać, by klucze do bram miał właściciel nieruchomości, do której służebność jest przypisana, tak aby miał nadal swobodne prawo przejazdu i przechodu.

Osobiście radzę ustalić ten sposób postępowania z właścicielem gruntu władnącego, sądzę, że dojdą Państwo do porozumienia. W ten sposób nie przeszkadzalibyście sobie Państwo wzajemnie w korzystaniu z gruntu i służebności, zatem oba cele drogi koniecznej zostałyby utrzymane i zrealizowane.

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Służebność przechodu i przejazdu

Obok mojej działki znajduje się brukowana droga, wybudowana kilkadziesiąt lat temu, która obecnie zostanie sprzedana osobie fizycznej. Jest ona jedyną drogą...

 

Ustanowienie służebności drogi koniecznej

Jestem właścicielem pewnej nieruchomości na wsi, w której bywam kilka razy do roku. Przez moją działkę prowadzi droga dojazdowa do innej posesji, która...

 

Utwardzenie drogi służebnej

Mam służebność przejazdu i przechodu drogi, która prowadzi do mojej działki. Chciałabym ją wyremontować. Czy do utwardzenia drogi...

 

Służebność parkowania

Jestem właścicielką domu położonego przy ruchliwej ulicy w centrum Płocka. Na całej ulicy obowiązuje zakaz zatrzymywania się; jedyne miejsce...

 

Problem ze służebnością – błąd w księdze wieczystej

Mam problem ze służebnością – chodzi o błąd w księdze wieczystej. W tejże księdze jest zapisana nieodpłatna służebność przejścia, przechodu i...

 

Wytyczenie drogi do działki rolnej

Wytyczenie drogi do działki rolnej

Nie mamy dostępu do działki rolnej z drogi publicznej, konieczny jest przejazd przez działkę sąsiada. Jakie może być wynagrodzenie z tytułu...

Ustanowienie służebności na rzecz głównego udziałowca drogi

Jestem jednym z kilku współwłaścicieli działki drogowej, z której wszyscy korzystamy, dojeżdżając do domów. Udziały w drodze nie są...

 

Ugoda dotycząca podziału i dojazdu

Jestem współwłaścicielką (czterech współwłaścicieli) działki, którą chcemy sądownie podzielić na cztery odrębne działki. Powstaną działki różnej...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »