Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa dożywocia między małżonkami

Eliza Rumowska • Opublikowane: 23-01-2015

Czy można zawrzeć z żoną umowę dożywocia dotyczącą wspólnie zamieszkiwanego domu? Na jej mocy żona mogłaby swobodnie dalej mieszkać w domu po śmierci męża. Istotne jest to, że dom jest wyłącznym majątkiem męża, ale ma on dzieci z pierwszego małżeństwa, które mogłyby robić kłopoty ze spadkiem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zacznę od wyjaśnienia, że niewątpliwie wskazany majątek (dom) stanowi odrębny (osobisty) majątek tylko męża. Wynika to z mocy prawa. Zgodnie bowiem z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym:

„Art. 33. [Majątek osobisty] Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił”.

Jednakże jeżeli między małżonkami istnieje możliwość rozszerzenia wspólności majątkowej:

„Art. 48. [Odpowiednie stosowanie przepisów o wspólności ustawowej] Do ustanowionej umową wspólności majątkowej stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej, z zachowaniem przepisów niniejszego oddziału”.

Doznaje ona jednak ograniczeń, które dotyczą właśnie także Pani sprawy:

„Art. 49. [Ograniczenia przedmiotowe umowy rozszerzającej wspólność]

§ 1. Nie można przez umowę majątkową małżeńską rozszerzyć wspólności na: przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny (…)”.

Rzeczywiście pozostaje możliwość darowania nieruchomości albo ustanowienia służebności dożywocia. Obawiam się jednak, że darowizna mogłaby być kłopotliwa z racji ewentualnych roszczeń dzieci męża. W takiej sytuacji dobrą opcja wydaje się nie przenoszenie własności, tylko ustanowienie przez męża na rzecz żony bardzo dokładnie sprecyzowanej i szeroko zdefiniowanej w akcie notarialnym umowy o ustanowienie osobistej służebności mieszkania i korzystania z domu, obejścia i wszelkich urządzeń na koszt każdoczesnego właściciela. Nawet przy złej woli dzieci po ewentualnej śmierci męża – nie mogą one zrobić czegokolwiek z tą służebnością. Natomiast sprzedając dom, dla dożywotnika nic się nie zmienia – dalej mieszka nieodpłatnie i korzysta ze wszystkiego na koszt właściciela. Powtarzam jednak – istotna jest tu treść aktu notarialnego. Dlatego jeżeli akt notarialny jest już przygotowany, zachęcam do jego sprawdzenia i ewentualnej korekty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Pozbycie się wpisu o służebności osobistej dziadków

Jestem właścicielką mieszkania, w którym została ustanowiona służebność osobista na rzecz moich dziadków. Dziadek nie żyje, a babcia jest...

 

Odwiedziny u osoby posiadającej służebność

Mój tata 10 lat temu darowizną przekazał na rzecz brata gospodarstwo wraz z domem w zamian za służebność mieszkania. Tata ma do dyspozycji dwa...

 

Zmiana umowy dożywocia

Wraz z mężem przekazałam gospodarstwo rolne dla córki i jej męża umową dożywocia. Mąż zmarł, a ja chcę zięcia usunąć z umowy,...

 

Zapewnienie lokum dożywotnikowi

Umową darowizny wraz ze służebnością zapewniłam sobie mieszkanie na piętrze domu należącego od tej pory do syna (plus korzystanie z ogrodu). Obecnie...

 

Mieszkanie spółdzielcze a służebność osobista

Chcielibyśmy, aby spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przekazane było w formie darowizny. Aby zagwarantować jednemu...

 

Zakwaterowanie wbrew woli właściciela nieruchomości

Teściowa podarowała swojej córce, a mojej żonie, niewielki dom wraz z ustanowieniem służebności mieszkania na swoją rzecz. Teściowa zajmuje...

 

Wymeldowanie podczas przerwy w wykonywaniu służebności

W akcie notarialnym mam zapisaną służebność mieszkania. Od pewnego czasu jednak nie mieszkałam w domu należącym do siostry, ale teraz chciałabym tam...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »