Kategoria: Służebność osobista

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opieka nad babcią mającą służebność osobistą

Eliza Rumowska • Opublikowane: 15-09-2017

Problem dotyczy opieki nad babcią mającą służebność osobistą. W 1987 r. rodzice przekazali gospodarstwo rolne bratu i jego żonie, dostali renty od państwa. W akcie notarialnym jest zapis o służebności osobistej mieszkania. Ojciec zmarł, brat i żona też. Pozostały ich dzieci, które podzieliły się gospodarstwem, ale babcia ich nie interesuje.  Kto ma się zająć babcią zgodnie z prawem?

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Profesjonalna porada
Maria
Pierwszy kontakt jakiś czas temu, a teraz był kolejny kontakt i porada równie profesjonalna.
Zdzisław, 42 lata, technik mechanik
Wyczerpująca odpowiedz, ocena jak najwyższa.
Wojciech
Usługa została wykonana na piątkę.Napewno będę jeszcze korzystać z usług tej firmy.
Krystyna
Obszerność i profesjonalizm odpowiedzi
Krzysztof, 28 lat, logistyk

Kodeks cywilny stanowi wobec służebności osobistych zasadę:

„Art. 299. [Wygaśnięcie]

Służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego”.

Z tej reguły wynika, że śmierć obdarowanego czy nabycie nieruchomości przez inne osoby (tu spadkobierców obdarowanego) nie zmienia oczywistego faktu, że babcia aż do śmierci ma ustanowiony aktem notarialnym zakres praw swej służebności osobistej. Ważne, co zapisano w akcie i z niego te prawa wynikają – raz jest to tylko prawo do mieszkania, innym razem także opieka. Proszę więc ten akt notarialny załączyć.

Niemniej jednak Kodeks także zapewnia niezbywalność tejże służebności:

„Art. 300. [Niezbywalność]

Służebności osobiste są niezbywalne. Nie można również przenieść uprawnienia do ich wykonywania”.

Jeżeli służebność dotyczyłaby tylko zamieszkania, to stosuje się poniższy przepis:

„Art. 301. [Służebność mieszkania]

§ 1. Mający służebność mieszkania może przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie. Inne osoby może przyjąć tylko wtedy, gdy są przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletności.

§ 2. Można się umówić, że po śmierci uprawnionego służebność mieszkania przysługiwać będzie jego dzieciom, rodzicom i małżonkowi.

Art. 302. [Odpowiednie stosowanie przepisów o użytkowaniu]

§ 1. Mający służebność mieszkania może korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców budynku.

§ 2. Do wzajemnych stosunków między mającym służebność mieszkania a właścicielem nieruchomości obciążonej stosuje się odpowiednio przepisy o użytkowaniu przez osoby fizyczne”.

Takie standardowe korzyści każdemu służebnikowi gwarantuje ustawodawca bez względu na to, czy notariusz je w akcie notarialnym wpisał, czy też nie. Co do samej opieki – i tak wnuki są do niej zobowiązane według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, chyba że żyją jeszcze inni bliżsi krewni, tj. inne dzieci babci.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »