Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak zgody służebnika na remont nieruchomości

Marek Gola • Opublikowane: 22-09-2017

Otrzymałem od dziadków w 2005 r. darowiznę polegającą na służebności mieszkalnej, bezpłatnym i dożywotnim korzystaniu przez nich ze wszystkich pomieszczeń w budynku mieszkalnym oraz dożywotnim użytkowaniu całej działki gruntu oraz pomieszczeń gospodarczych. Moje pytanie dotyczy korzystania i wpływania na wygląd i remont mieszkania. Od 2 lat mieszkam z żoną (i z babcią od 2005, dziadek zmarł w 2010). Kłopoty zaczęły się, gdy zaczęliśmy remontować mieszkanie z żoną. Chcemy w tym roku powiększyć powierzchnię mieszkalną o poddasze i tam zamieszkać. Jak wygląda w takiej sytuacji podstawa prawna i czy brak zgody służebnika (babci) na remont jest dla nas wiążący? Czy może nam czegoś zabronić lub wyrzucić lub zażądać zmiany w wyglądzie mieszkania na jej korzyść? Dodam jeszcze, że babcia mieszka w dwóch pokojach i ma nieograniczony dostęp do łazienki i kuchni i całej działki tak jak w umowie darowizny. Chcemy się upewnić przed wzięciem kredytu na remont – czy to ma sens.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż właścicielem nieruchomości jest Pan, a nie babcia, co z kolei powoduje, że w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.

Obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności osobistej w zakresie przez Pana opisanym, powoduje, że babcia ma prawo korzystać z niej tylko w taki sposób, jak zostało to opisane w treści aktu notarialnego, na mocy którego służebność została ustanowiona.

Jak wskazuje się w doktrynie: „zakres i sposób wykonywania służebności osobistej określa przede wszystkim umowa stron, a dopiero w braku postanowień umowy stosuje się kryterium osobistych potrzeb uprawnionego, wynikających z rodzaju służebności, zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych, które w warunkach wiejskich odgrywają dużą rolę, zwłaszcza przy wykonywaniu służebności mieszkania i innych służebności o charakterze przeważnie alimentacyjnym, na rzecz starszych wiekiem rolników. Kryteria te są zmienne i zależne od okoliczności faktycznych występujących w sprawie” (S. Rudnicki, Najnowsze wydanie:  Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2007).

Skoro zatem umowa darowizny w sposób szczegółowy opisuje, z czego babcia ma prawo korzystać i na jakich warunkach, nie może być mowy o ustalaniu tego prawa w sposób rozszerzający.

Z tego też powodu to Pan decyduje, kiedy i co wymaga remontu, a także w jaki sposób będzie nieruchomość remontowana. Prawo to jest podstawowym prawem właścicielskim i wynika z treści art. 140 Kodeksu cywilnego.

Niezadowolenie babci w zasadzie nie ma dla Pana żadnego znaczenia. Wyraźnie podkreślić należy, iż babcia co najwyżej mogłaby próbować, choć w mojej ocenie nieskutecznie, odwołać darowiznę (bynajmniej część, która jej uprzednio przypadała) z powodu rażącej niewdzięczności. Osobiście jednak nie widzę do tego podstaw, a wspominam o tym jedynie z tzw. daleko posuniętej ostrożności.

Istotne jest bowiem, iż niewdzięczność musi mieć charakter rażący. Każda sprawa winna być rozpatrywana w sposób indywidualny, bowiem przymiot rażącej niewdzięczności winien być badany osobno dla każdego przypadku. „Rażący” jest bowiem zwrotem niedookreślonym, niezdefiniowanym i winien być oceniany dla każdej z osobna relacji darczyńcy z obdarowanym. Osobiście jednak uważam, iż żaden sąd, o ile babcia ma prawo swobodnie korzystać z nieruchomości, remontu nieruchomości nie potraktuje jako rażącej niewdzięczności.

Reasumując, nie widzę żadnych przeszkód prawnych w podjęciu remontu nieruchomości. Podstawę prawną takiego uprawnienia stanowi art. 140 Kodeksu cywilnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Jak wyegzekwować realizację umowy dożywocia?

Moi rodzice przekazali ok. 10 lat temu gospodarstwo rolne mojemu bratu. Moja mama otrzymała dzięki temu rentę strukturalną (obecnie mama jest już na emeryturze...

 

Co zrobić aby unieważnić dożywotnie mieszkanie zapisane w testamencie?

W domu, który jest moją własnością, mieszka przyrodni brat mojej babci (dla mnie żadna rodzina), który nadużywa alkoholu, jest agresywny, wulgarny. Niestety...

 

Opieka nad babcią mającą służebność osobistą

Problem dotyczy opieki nad babcią mającą służebność osobistą. W 1987 r. rodzice przekazali gospodarstwo rolne bratu i jego żonie, dostali renty...

 

Darowizna ze służebnością a podział majątku

Po moim ślubie mój tata w drodze darowizny przepisał na mnie nieruchomość. Jest to darowizna z dożywotnią służebnością na jego rzecz...

 

Współwłasność a ustalenie służebności

Mieszkam obecnie za granicą. Jakiś czas temu kupiłam mieszkanie, w którym zamieszkała moja siostra. Miała dostać kredyt i oddać mi cenę...

 

Służebność osobista w zamian za spłatę

Jestem współwłaścicielką mieszkania z moim byłym mężem. Chcę ustanowić służebność osobistą dla byłych teściów. Czy mogę ograniczyć...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »