Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejazd osób trzecich drogą służebną

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 17-10-2018

W akcie notarialnym mam zagwarantowaną służebność gruntową przejazdu i doprowadzenia mediów, droga ta jest też pasem technicznym, ponieważ przebiega nią trakcja elektryczna. Droga kończy się ślepo równo z końcem mojej działki. Naprzeciwko mojego domu jest działka niezabudowana, a dalej las. Zdarza się, drogą „na dziko” przejeżdżają quady. Miałem ostatnio utarczkę słowną z jednym z kierujących quadem, ponieważ zakwestionowałem jego prawo do przejazdu drogą. Zaznaczę, że droga została odremontowana na mój koszt. Właściciel drogi, który udzielił służebności, zrobił to notarialnie kilka lat wcześniej, na rzecz poprzednich właścicieli, od których kupiłem działkę. I w ogóle się nigdy tutaj nie pojawia. Czy mam prawo domagać się nieprzejeżdżania osób trzecich tą drogą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pan jako posiadacz służebności nie ma prawa wykonywania uprawnień właścicielskich w postaci zakazania komukolwiek korzystania z pasa/działki/gruntu.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (władnącej) prawem, którego treść polega na tym, że: właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności.

Właściciel nieruchomości obciążonej ma zatem obowiązek znoszenia pewnych działań właściciela nieruchomości władnącej, np. przechodu czy przejazdu, czerpania wody, oparcia budynku o mur sąsiada, służebności okna otwieranego na zewnątrz, wchodzącego w przestrzeń nad gruntem sąsiednim (zob. uchwała SN z dnia 12 lutego 1980 r., sygn. akt III CZP 83/79, OSN 1980, z. 9, poz. 148). Podkreślić należy, że osobą uprawnioną do wykonywania służebności jest nie tylko właściciel nieruchomości władnącej, ale również każda inna osoba, która wykonuje prawo własności w imieniu właściciela nieruchomości władnącej, np. domownicy właściciela, najemca, dzierżawca, użytkownik, pracownicy właściciela.

Może Pan wystąpić do obecnego właściciela działki obciążonej z wnioskiem o postawienie np. szlabanu albo zezwolenie na postawienie szlabanu czy nawet bramki, aby umożliwić korzystanie z pasa gruntu jedynie uprawnionym.

Jeśli właściciel nie podejmie działań, może Pan wystąpić do sądu wnioskiem o zmianę służebności i uprawnienie do postawienia przeszkody uniemożliwiającej korzystanie z pasa.

Może Pan wystąpić z żądaniem odszkodowania, jeśli ktoś uszkodzi Panu drogę. Ale uprawnień, o których Pan pisze w pytaniu – niestety Pan nie posiada. Nie ma mowy o naruszeniu posiadania, bo nikt Panu nie przeszkadza w korzystaniu ze służebności. Nikt nie zniszczył Panu nawierzchni, aby powstało roszczenie odszkodowawcze.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Żądanie opłat za korzystanie z drogi dojazdowej

Od kilku lat jestem właścicielem drogi dojazdowej do kilku firm. Drogę tę musiałem kupić wraz z inną działką potrzebną do inwestycji. Czy mogę...

 

Dbanie o drogę służebną tylko przez właścicieli

Na naszej działce jest droga służebna dla sąsiadów. Niestety dbamy o nią tylko my – w kwestii remontu, utrzymywania, plewienia. Dodatkowo...

 

Gmina przeoczyła działkę sąsiada, projektując drogę gminną - brak dojazdu

Kupiłem działkę budowlaną, do której prowadzi droga gminna. Droga ta istnieje i fizycznie, i na mapach. Działki, przez które przechodzi droga, są...

 

Niezgodność w wymiarach służebności drogi koniecznej

Na mojej działce została ustanowiona bezpłatnie droga konieczna dla szwagra, a właściwie służebność obejmuje każdoczesnego właściciela działki...

 

Kupno działki bez udziału w drodze i ustanowienie służebności drogi koniecznej

Jestem właścicielem działki oraz udziałów w drodze łączącej kilka działek z drogą publiczną. Ostatnio pewna osoba kupiła dwie działki bez...

 

Problem z sąsiadem i drogą

Mam problem z sąsiadem i drogą. Otóż, w akcie notarialnym mam zapisaną służebność dojazdu z jasno określoną szerokością drogi, jak...

 

Zakaz wchodzenia na drogę z ustanowioną służebnością

Pięciu moich sąsiadów posiada drogę dojazdową do swoich działek, żaden z nich nie jest jej właścicielem, ale droga obciążona jest na ich rzecz...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »