Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utwardzenie drogi służebnej

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 13-03-2014

Mam służebność przejazdu i przechodu drogi, która prowadzi do mojej działki. Chciałabym ją wyremontować. Czy do utwardzenia drogi służebnej wymagana jest zgoda właściciela nieruchomości obciążonej? Czy muszę pytać właściciela, jakiego materiału użyć do utwardzenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, że z umowy o ustanowienie służebności czy też orzeczenia sądu, jeśli na drodze sądowej została ustanowiona służebność, nie ma mowy o kwestiach związanych z utwardzeniem drogi służebnej.

Niestety przepisy prawa nie regulują tych kwestii wprost. Jednak w art. 288 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.) ustawodawca nakazuje, by służebność gruntowa była wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej.

Istotny tu będzie również art. 287 K.c., zgodnie z którym zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według zasad współżycia społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych, oraz art. 289 K.c., w myśl którego w braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej.

Nie ma też wątpliwości, iż służebność nie przenosi praw do nieruchomości obciążonej, a jedynie daje prawo do korzystania z niej w pewnym zakresie przez każdorazowego właściciela nieruchomości władnącej. Nadto co do zasady prawo służebności drogi konicznej nie daje prawa do istotnej zmiany urządzenia drogi przez właściciela nieruchomości władnącej.

Mając na uwadze to, że przepisy nie regulują tych kwestii jednoznacznie, a także swoją dotychczasową praktykę, uważam, że jednak powinna Pani spróbować uzgodnić sprawy związane z utwardzeniem drogi służebnej z jej właścicielem. Jeśli utwardzenie drogi jest konieczne do prawidłowego korzystanie ze służebności, to w zasadzie właściciel nie może Pani zabronić przedmiotowych prac. Nadto właściciel drogi nie może Pani arbitralnie narzucić materiału, z jakiego droga ma być utwardzona, niemniej jeśli materiał, który Pani zaproponuje, może utrudnić w jakiś sposób właścicielowi korzystanie z jego nieruchomości, to może się on temu skutecznie sprzeciwić.

Podsumowując: mając na uwadze to, iż ustawodawca nakazywał wykonywać służebność w taki sposób, aby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej, oraz uwzględniać zasady współżycia społecznego, uważam, że przed przystąpieniem do prac powinna Pani spróbować porozumieć się z właścicielem i uzyskać jego zgodę na utwardzenie drogi służebnej. W braku porozumienia konieczne będzie rozstrzygnięcie tego sporu w sądzie.

Nadto zwracam uwagę, że zgodnie z prawem budowlanym prace polegające na utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych wymagają zgłoszenia. Wówczas moim zdaniem organ administracji i tak zażąda od Pani zgody właściciela nieruchomości obciążonej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Służebność przechodu i przejazdu

Obok mojej działki znajduje się brukowana droga, wybudowana kilkadziesiąt lat temu, która obecnie zostanie sprzedana osobie fizycznej. Jest ona jedyną drogą...

 

Ustanowienie służebności drogi koniecznej

Jestem właścicielem pewnej nieruchomości na wsi, w której bywam kilka razy do roku. Przez moją działkę prowadzi droga dojazdowa do innej posesji, która...

 

Służebność przejazdu i przechodu

Służebność przejazdu i przechodu

Kupiłem działkę rolną (łąkę) ze służebnością przejazdu i przechodu . Służebność przebiega wzdłuż granicy działki. Czy robiąc...

Służebność parkowania

Jestem właścicielką domu położonego przy ruchliwej ulicy w centrum Płocka. Na całej ulicy obowiązuje zakaz zatrzymywania się; jedyne miejsce...

 

Droga dojazdowa do lokalu użytkowego

Mam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego na parterze w budynku spółdzielni. Lokal wynajmuję. Ma on dwa wejścia – jedno od frontu...

 

Służebność drogi i jej utrzymanie

Dwadzieścia pięć lat temu długą i wąską działkę podzielono tak, że wydzielono z niej pas o szerokości 4,5 m stanowiący drogę dojazdową,...

 

Grunty Agencji Nieruchomości i droga dojazdowa

Moja posesja zlokalizowana jest między gruntami należącymi do Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa. Dojazd przebiega przez jedną z takich działek (droga...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »