Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utwardzenie drogi służebnej

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 13-03-2014

Mam służebność przejazdu i przechodu drogi, która prowadzi do mojej działki. Chciałabym ją wyremontować. Czy do utwardzenia drogi służebnej wymagana jest zgoda właściciela nieruchomości obciążonej? Czy muszę pytać właściciela, jakiego materiału użyć do utwardzenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Utwardzenie drogi służebnej w kontekście przepisów

Rozumiem, że z umowy o ustanowienie służebności czy też orzeczenia sądu, jeśli na drodze sądowej została ustanowiona służebność, nie ma mowy o kwestiach związanych z utwardzeniem drogi służebnej.

Niestety przepisy prawa nie regulują tych kwestii wprost. Jednak w art. 288 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.) ustawodawca nakazuje, by służebność gruntowa była wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej.

Istotny tu będzie również art. 287 K.c., zgodnie z którym zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według zasad współżycia społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych, oraz art. 289 K.c., w myśl którego w braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej.

Nie ma też wątpliwości, iż służebność nie przenosi praw do nieruchomości obciążonej, a jedynie daje prawo do korzystania z niej w pewnym zakresie przez każdorazowego właściciela nieruchomości władnącej. Nadto co do zasady prawo służebności drogi konicznej nie daje prawa do istotnej zmiany urządzenia drogi przez właściciela nieruchomości władnącej.

Uzyskanie zgody właściciela na utwardzenie drogi

Mając na uwadze to, że przepisy nie regulują tych kwestii jednoznacznie, a także swoją dotychczasową praktykę, uważam, że jednak powinna Pani spróbować uzgodnić sprawy związane z utwardzeniem drogi służebnej z jej właścicielem. Jeśli utwardzenie drogi jest konieczne do prawidłowego korzystanie ze służebności, to w zasadzie właściciel nie może Pani zabronić przedmiotowych prac. Nadto właściciel drogi nie może Pani arbitralnie narzucić materiału, z jakiego droga ma być utwardzona, niemniej jeśli materiał, który Pani zaproponuje, może utrudnić w jakiś sposób właścicielowi korzystanie z jego nieruchomości, to może się on temu skutecznie sprzeciwić.

Podsumowując: mając na uwadze to, iż ustawodawca nakazywał wykonywać służebność w taki sposób, aby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej, oraz uwzględniać zasady współżycia społecznego, uważam, że przed przystąpieniem do prac powinna Pani spróbować porozumieć się z właścicielem i uzyskać jego zgodę na utwardzenie drogi służebnej. W braku porozumienia konieczne będzie rozstrzygnięcie tego sporu w sądzie.

Nadto zwracam uwagę, że zgodnie z prawem budowlanym prace polegające na utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych wymagają zgłoszenia. Wówczas moim zdaniem organ administracji i tak zażąda od Pani zgody właściciela nieruchomości obciążonej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-pracy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »