Kategoria: Służebność drogi

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utwardzenie drogi służebnej

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 13-03-2014

Mam służebność przejazdu i przechodu drogi, która prowadzi do mojej działki. Chciałabym ją wyremontować. Czy do utwardzenia drogi służebnej wymagana jest zgoda właściciela nieruchomości obciążonej? Czy muszę pytać właściciela, jakiego materiału użyć do utwardzenia?

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Profesjonalna porada
Maria
Pierwszy kontakt jakiś czas temu, a teraz był kolejny kontakt i porada równie profesjonalna.
Zdzisław, 42 lata, technik mechanik
Wyczerpująca odpowiedz, ocena jak najwyższa.
Wojciech
Usługa została wykonana na piątkę.Napewno będę jeszcze korzystać z usług tej firmy.
Krystyna
Obszerność i profesjonalizm odpowiedzi
Krzysztof, 28 lat, logistyk

Rozumiem, że z umowy o ustanowienie służebności czy też orzeczenia sądu, jeśli na drodze sądowej została ustanowiona służebność, nie ma mowy o kwestiach związanych z utwardzeniem drogi służebnej.

Niestety przepisy prawa nie regulują tych kwestii wprost. Jednak w art. 288 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.) ustawodawca nakazuje, by służebność gruntowa była wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej.

Istotny tu będzie również art. 287 K.c., zgodnie z którym zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według zasad współżycia społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych, oraz art. 289 K.c., w myśl którego w braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej.

Nie ma też wątpliwości, iż służebność nie przenosi praw do nieruchomości obciążonej, a jedynie daje prawo do korzystania z niej w pewnym zakresie przez każdorazowego właściciela nieruchomości władnącej. Nadto co do zasady prawo służebności drogi konicznej nie daje prawa do istotnej zmiany urządzenia drogi przez właściciela nieruchomości władnącej.

Mając na uwadze to, że przepisy nie regulują tych kwestii jednoznacznie, a także swoją dotychczasową praktykę, uważam, że jednak powinna Pani spróbować uzgodnić sprawy związane z utwardzeniem drogi służebnej z jej właścicielem. Jeśli utwardzenie drogi jest konieczne do prawidłowego korzystanie ze służebności, to w zasadzie właściciel nie może Pani zabronić przedmiotowych prac. Nadto właściciel drogi nie może Pani arbitralnie narzucić materiału, z jakiego droga ma być utwardzona, niemniej jeśli materiał, który Pani zaproponuje, może utrudnić w jakiś sposób właścicielowi korzystanie z jego nieruchomości, to może się on temu skutecznie sprzeciwić.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Podsumowując: mając na uwadze to, iż ustawodawca nakazywał wykonywać służebność w taki sposób, aby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej, oraz uwzględniać zasady współżycia społecznego, uważam, że przed przystąpieniem do prac powinna Pani spróbować porozumieć się z właścicielem i uzyskać jego zgodę na utwardzenie drogi służebnej. W braku porozumienia konieczne będzie rozstrzygnięcie tego sporu w sądzie.

Nadto zwracam uwagę, że zgodnie z prawem budowlanym prace polegające na utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych wymagają zgłoszenia. Wówczas moim zdaniem organ administracji i tak zażąda od Pani zgody właściciela nieruchomości obciążonej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »