Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak sprawdzić, czy osoby uprawnione do służebności żyją?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 19-05-2017

Przymierzam się do kupna działki, która obciążona jest służebnością osobistą oraz prawem korzystania z działki. Najprawdopodobniej osoby uprawnione z tytułu służebności nie żyją, ale jak to sprawdzić? Czy z zapisów KW jestem w stanie stwierdzić, której konkretnie działki dotyczy służebność oraz prawo korzystania z działki? Jeśli nie, to gdzie to mogę sprawdzić? Jakie dodatkowe formalności załatwić przy kupnie działki, żeby w przyszłości mieć pełne prawo do korzystania z niej? Oświadczenie o zrzeczeniu się praw wystarczy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W treści księgi wieczystej, której numer Pani podała, wynika, że w dziale II widnieje następujący wpis: „SŁUŻEBNOŚĆ OSOBISTA ORAZ PRAWO KORZYSTANIA Z DZIAŁKI O OBSZARZE 0,30,00 HA BLIŻEJ OKREŚLONE W § 6 UMOWY PRZEKAZANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO”. Rzeczywiście nie jest podane, której konkretnie działki do dotyczy.

W mojej ocenie należy obecnie dotrzeć do treści umowy przekazania gospodarstwa rolnego – można to zrobić na 2 sposoby, prosząc sprzedającego o udostępnienie jej treści (jeżeli ją posiada) albo za pośrednictwem sądu wieczystoksięgowego, ponieważ umowa ta znajduje się w aktach prowadzonych dla księgi wieczystej. Wyjaśnię Pani, że zgodnie z art. 36 ze zn 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece akta księgi wieczystej może przeglądać, w obecności pracownika sądu, osoba mająca interes prawny i notariusz.  Ustawa o księgach wieczystych i hipotece nie wprowadza wymogu składania na piśmie wniosku o wgląd do akt księgi wieczystej. Zwyczajowo idzie się do sądu i wyjaśnia pracownikowi sądu, że np. –w Pani przypadku - zamierza się nabyć nieruchomość i chciałaby Pani zapoznać się z zakresem obciążenia służebnością.

Aczkolwiek najprościej, aby nie wykazywać interesu prawnego (bo to zawsze jest to ocenne), proszę poprosić sprzedającego, aby – jeżeli nie ma tej umowy – udał się do sądu i skopiował umowę czy też wystąpił o jej odpis. Pani właścicielka nie będzie miała z tym absolutnie żadnych problemów, bo wpisany do księgi wieczystej właściciel może przeglądać akta. gdyż w sposób niekwestionowany ma ów interes prawny.

Na tej podstawie (treść umowy) pozna też Pani miejsce zamieszkania uprawnionych ze służebności i będzie można za pośrednictwem sądu rejonowego sprawdzić, czy toczyło się po tych osobach jakieś postępowanie spadkowe – wystarczy pismo do sądu, z krótkim wyjaśnieniem i sąd udzieli odpowiedzi. Może to zrobić oczywiście aktualna właścicielka. Jeżeli się toczyło, będzie to oczywiście potwierdzenie, że uprawnieni nie żyją i będzie można powoływać się na te akta później przed sądem wieczystoksięgowym.

Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące zrzeczenia się służebności, to oświadczenie wystarczy pod warunkiem, że pan X i pani X żyją. Jeżeli żyją, mogą złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się służebności. Zgodnie bowiem z treścią art. 246 § 1 Kodeksu cywilnego jeżeli uprawniony zrzeka się ograniczonego prawa rzeczowego, prawo to wygasa. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa powinno być złożone właścicielowi rzeczy obciążonej.


Aby można wykreślić wpis z księgi wieczystej oświadczenie. to powinno być złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi albo w formie aktu notarialnego. Jeżeli natomiast nie żyją. będzie trzeba ten fakt wykazać aktami zgonu i na tej podstawie usunie Pani wpis z księgi wieczystej. W myśl bowiem art. 299 Kodeksu cywilnego służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Umowa dożywocia z matką która ma egzekucję komorniczą

Chciałabym zawrzeć umowę o dożywocie z moją matką. Dowiedziałam się jednak, że matka wzięła mojemu bratu pożyczkę, której nie...

 

Do czego zobowiązuje służebność osobista?

Kuzyn kupił działkę od wujka, na niej w domu mieszka babcia z dożywotnim prawem zamieszkiwania. Wujek zmarł, babcia została sama. Do czego ta...

 

Umowa dożywocia a długi dożywotnika

Moja mama w drodze umowy dożywocia stała się właścicielką mieszkania swojego brata. Wujek jest człowiekiem samotnym, przed laty się rozwiódł...

 

Wycena służebności na potrzeby sprawy o podział majątku

Przed 10 laty ojciec przekazał synowi i jego małżonce półtorahektarową nieruchomość. Na nieruchomości tej znajduje się dom mieszkalny i budynek...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »