Sprzedaż mieszkania z dożywotnim zamieszkaniem

• Data: 2024-03-01 • Autor: Elżbieta Kaczmarek

W niniejszym artykule omawiamy niecodzienną sytuację prawną, jaką jest ustanowienie dożywotniego i bezpłatnego prawa użytkowania w lokalu mieszkalny. Pan Janusz został właścicielem mieszkania. Jego matka zapisała mu mieszkanie w akcie darowizny, zaznaczając prawo do dożywotniego zamieszkania jej w tym mieszkaniu. Jest po udarze i jest ubezwłasnowolniona. Nasz klient jest jej prawnym opiekunem. Chce sprzedać mieszkanie i kupić nowe, przenosząc się do niego razem z matką. Przy takim wpisie nie da rady sprzedać lokalu. Zastanawia się, co zrobić z problem sprzedaży mieszkania z dożywotnim zamieszkaniem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż mieszkania z dożywotnim zamieszkaniem

Ustanowienie dożywotniego i bezpłatnego prawa użytkowania w lokalu mieszkalnym będącym przedmiotem darowizny

Z przesłanej umowy wynika, że strony ustanowiły dożywotnie i bezpłatne prawo użytkowania w lokalu mieszkalnym będącym przedmiotem darowizny. Prawo użytkowania lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym. Przepis art. 246 ustawy Kodeks cywilny przewiduje możliwość zrzeczenia się tego prawa przez osobę uprawnioną (w niniejszej sprawie – matkę). Stanowi on, że jeżeli uprawniony zrzeka się ograniczonego prawa rzeczowego, prawo to wygasa. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa powinno być złożone właścicielowi rzeczy obciążonej (§ 1). Jednakże gdy ustawa nie stanowi inaczej, a prawo było ujawnione w księdze wieczystej, do jego wygaśnięcia potrzebne jest wykreślenie prawa z księgi wieczystej (§ 2). Do zrzeczenia się ograniczonego prawa rzeczowego wymagane jest zatem po pierwsze – złożenie stosownego oświadczenia przez osobę uprawnioną, po drugie – dokonanie wykreślenia wpisu z księgi wieczystej. Adresatem oświadczenia o zrzeczeniu się ograniczonego prawa rzeczowego jest właściciel, jednakże do złożenia takiego oświadczenia nie jest potrzebna jego zgoda.

Zobacz też: Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa dożywocia

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Oświadczenie o zrzeczeniu się ograniczonego prawa rzeczowego

Co do zasady oświadczenie o zrzeczeniu się ograniczonego prawa rzeczowego nie wymaga zachowania szczególnej formy. Jednakże jeżeli prawo jest ujawnione w księdze wieczystej, do jego wykreślenia z księgi wymagane jest, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece przedstawienie dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym. Oświadczenie załącza się następnie do wniosku o wykreślenie wpisu. Wniosek składa się w biurze podawczym sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości, na formularzu KW-WPIS (wniosek o wpis w księdze wieczystej). Od wniosku o wykreślenie wpisu pobierana jest opłata w wysokości połowy opłaty należnej od wniosku o wpis, tj. 100 zł.

W przedstawionej sprawie występuje jednak jeszcze jedna kwestia, która wymaga omówienia. Mianowicie osoba uprawniona do użytkowania (matka) jest ubezwłasnowolniona całkowicie, a opiekunem prawnym jest osoba, której powinno zostać złożone oświadczenie o zrzeczeniu się użytkowania (syn). W tej sytuacji należy więc sięgnąć do przepisów ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Do opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnimi. W myśl art. 156 opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego.

Przeczytaj też: Dożywotnie mieszkanie

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Zrzeczenie się służebności mieszkania przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie

Zrzeczenie się służebności mieszkania w mojej ocenie uzasadnia konieczność uzyskania zgody sądu opiekuńczego. Ponadto złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się służebności byłoby czynnością „z samym sobą”. Zgodnie z art. 159 § 1 pkt 2 opiekun nie może reprezentować osób pozostających pod jego opieką przy czynnościach prawnych między jedną z tych osób a opiekunem albo jego małżonkiem, zstępnymi, wstępnymi lub rodzeństwem, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz osoby pozostającej pod opieką. W tej sytuacji należałoby więc wystąpić do sądu opiekuńczego z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla dokonania tej czynności. Zgodnie z art. 99 (stosowanym odpowiednio do czynności opiekuna i podopiecznego) jeżeli żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, reprezentuje je kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.

Reasumując, w opisanej sytuacji pan Janusz powinien uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na zrzeczenie się służebności mieszkania oraz zwrócić się do sądu o ustanowienie kuratora dla dokonania tej czynności. Wniosek składany do sądu powinien być odpowiednio umotywowany. W dalszej kolejności konieczne będzie złożenie oświadczenia – z podpisem notarialnie poświadczonym – o zrzeczeniu się służebności oraz wniosku do sądu wieczystoksięgowego o wykreślenie służebności z księgi wieczystej prowadzonej dla mieszkania. W taki sposób będzie możliwa sprzedaż mieszkania z ustanowionym obecnie dożywotnim zamieszkaniem.

Zobacz również: Dożywotnia służebność a sprzedaż domu

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Pani Elżbieta i darowizna od syna

Pani Elżbieta otrzymała od syna mieszkanie w formie darowizny. W umowie darowizny syn ustanowił, że jego matka będzie mogła korzystać z mieszkania dożywotnio i bezpłatnie. Po kilku latach Pani Elżbieta zdecydowała się przeprowadzić do domu opieki, ponieważ czuła się samotna i potrzebowała większej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. W związku z tym złożyła oświadczenie o zrzeczeniu się prawa użytkowania mieszkania, aby syn mógł swobodnie nim dysponować. 

 

Pan Michał i kompleksowa modernizacja

Pan Michał uzyskał bezpłatne i dożywotnie prawo użytkowania mieszkania od swojej ciotki. Po kilku latach zdecydował się na kompleksową modernizację i rozbudowę mieszkania. Ciotka, choć nie mieszkała już tam od dawna, formalnie wciąż posiadała prawa do lokalu. Aby móc przeprowadzić prace remontowe, Pan Michał musiał uzyskać formalną zgodę ciotki na zrzeczenie się jej prawa użytkowania. 

 

Pani Anna, pełna ubezwłasnowolnienie i opieka prawna

Pani Anna, w pełni ubezwłasnowolniona z powodu zaawansowanej choroby, posiadała dożywotnie i bezpłatne prawo użytkowania mieszkania, które otrzymała od brata. Gdy stan zdrowia pani Anny pogorszył się na tyle, że wymagała stałej opieki w specjalistycznym ośrodku, jej opiekun prawny zdecydował o zrzeczeniu się prawa do mieszkania na jej rzecz, aby mogła finansować opiekę. 

Podsumowanie

Artykuł przedstawia kompleksowy przegląd procedur związanych z zrzeczeniem się dożywotniego i bezpłatnego prawa użytkowania mieszkania, będącego przedmiotem darowizny. Jak widać, sprzedaż mieszkania z dożywotnim zamieszkaniem nie jest łatwa, dlatego trzeba znaleźć rozwiązanie możliwe do przeprowadzenia.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu lub przeprowadzeniu procesu zrzeczenia się dożywotniego prawa użytkowania mieszkania? Skorzystaj z naszej pomocy. Opisz swój problem na formularzu znajdującym się pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
3. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece - Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Elżbieta Kaczmarek

O autorze: Elżbieta Kaczmarek

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (praca magisterska z dziedziny prawa pracy). Aplikację radcowską rozpoczęła w 2013 roku. W marcu 2016 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie bydgoskiej. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu cywilnym, prawie rodzinnym, spadkowym, prawie pracy, prawie i postępowaniu administracyjnym oraz spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »