Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Blokowanie drogi koniecznej przez sąsiada

Autor: Mateusz Rzeszowski

Posiadam drogę konieczną, sąsiad blokuje drogę, policja rozkłada ręce. Co mam robić? Mam zagwarantowane sądownie prawo korzystania z drogi koniecznej. Jakie mam do nich napisać pismo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Blokowanie drogi koniecznej przez sąsiada

Jak zmusić właściciela nieruchomości obciążonej służebnością do przestrzegania postanowień wynikających z ustanowionej służebności drogi koniecznej

Służebność drogi koniecznej należy do kategorii tak zwanych ograniczonych praw rzeczowych. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 251 Kodeksu cywilnego „do ochrony praw rzeczowych ograniczonych stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności”.

Ochrona, o której mowa w cytowanym przepisie, sprowadzać się będzie zatem w szczególności do regulacji z art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”.

Jak wynika z powyższego przepisu, może Pan żądać od właściciela nieruchomości obciążonej służebnością wywiązywanie się z jej postanowień i zaniechanie naruszeń przysługującego Panu uprawnienia do korzystania ze służebności drogi koniecznej.

Zobacz też: Utrudnianie służebności przejazdu

Odszkodowanie za uniemożliwienie korzystania z drogi z ustanowioną służebnością 

Co więcej, w związku z tym, że działania sąsiada są bezprawne, oprócz roszczeń o których mowa w art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego, mogą powstać po Pana stronie także roszczenia odszkodowawcze, w oparciu o art. 415 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

Cytowany przepis reguluje zasadę odpowiedzialności deliktowej, która oparta jest na winie sprawcy naruszenia. Jeśli zatem wskutek blokowania przejazdu w ramach drogi koniecznej poniósł Pan lub poniesie jakąkolwiek szkodę (np. będzie Pan musiał zostawiać samochód na płatnym parkingu lub dozna jakiegoś urazu na skutek przenoszenia ciężkiego sprzętu agd do domu, zamiast przewiezienia go tam samochodem etc.), to wszelkimi wynikłymi z tego kosztami będzie Pan mógł co do zasady obciążyć sąsiada.

Biorąc powyższe pod uwagę, najlepszym w chwili obecnej rozwiązaniem wydaje się skierowanie do sąsiada pisma, w którym wezwie go Pan do zaprzestania naruszeń oraz poinformuje o możliwych skutkach w przypadku kontynuowania utrudniania korzystania z drogi koniecznej (warto w nim oprócz możliwych roszczeń odszkodowawczych wskazać także na koszty sądowe, które obciążą go na skutek wniesienia sprawy do sądu). Oczywiście jeśli potrzebowałby Pan przygotowania takiego pisma, to służę pomocą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl