Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Blokowanie drogi koniecznej przez sąsiada

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 25-06-2018

Posiadam drogę konieczną, sąsiad blokuje drogę, policja rozkłada ręce. Co mam robić? Mam zagwarantowane sądownie prawo korzystania z drogi koniecznej. Jakie mam do nich napisać pismo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Służebność drogi koniecznej należy do kategorii tak zwanych ograniczonych praw rzeczowych. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 251 Kodeksu cywilnego „do ochrony praw rzeczowych ograniczonych stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności”.

Ochrona, o której mowa w cytowanym przepisie, sprowadzać się będzie zatem w szczególności do regulacji z art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”.

Jak wynika z powyższego przepisu, może Pan żądać od właściciela nieruchomości obciążonej służebnością wywiązywanie się z jej postanowień i zaniechanie naruszeń przysługującego Panu uprawnienia do korzystania ze służebności drogi koniecznej.

Co więcej, w związku z tym, że działania sąsiada są bezprawne, oprócz roszczeń o których mowa w art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego, mogą powstać po Pana stronie także roszczenia odszkodowawcze, w oparciu o art. 415 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

Cytowany przepis reguluje zasadę odpowiedzialności deliktowej, która oparta jest na winie sprawcy naruszenia. Jeśli zatem wskutek blokowania przejazdu w ramach drogi koniecznej poniósł Pan lub poniesie jakąkolwiek szkodę (np. będzie Pan musiał zostawiać samochód na płatnym parkingu lub dozna jakiegoś urazu na skutek przenoszenia ciężkiego sprzętu agd do domu, zamiast przewiezienia go tam samochodem etc.), to wszelkimi wynikłymi z tego kosztami będzie Pan mógł co do zasady obciążyć sąsiada.

Biorąc powyższe pod uwagę, najlepszym w chwili obecnej rozwiązaniem wydaje się skierowanie do sąsiada pisma, w którym wezwie go Pan do zaprzestania naruszeń oraz poinformuje o możliwych skutkach w przypadku kontynuowania utrudniania korzystania z drogi koniecznej (warto w nim oprócz możliwych roszczeń odszkodowawczych wskazać także na koszty sądowe, które obciążą go na skutek wniesienia sprawy do sądu). Oczywiście jeśli potrzebowałby Pan przygotowania takiego pisma, to służę pomocą.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Niechęć sąsiada do ustanowienia drogi

W 1997 r. nabyliśmy działkę od pewnego małżeństwa. Obecnie chcemy wybudować na działce oczyszczalnię ścieków. Do tej pory dojeżdżaliśmy drogą...

 

Zwiększenie szerokości drogi służebnej

Przed 10 laty kupiłam siedlisko. Mam do niego szeroki na 3 m dojazd uregulowany w formie służebności wpisanej do księgi wieczystej. Na działce, na...

 

Zniesienie współwłasności działki i uzyskanie prawa dojazdu do niej

Jestem współwłaścicielką działki. Pozostałymi współwłaścicielami są mój mąż i jego siostra z mężem. Do chwili obecnej funkcjonował...

 

Ustanowienie służebności drogi dla sąsiada

Na jakich warunkach powinienem udzielić zgody na służebność drogową dla sąsiada, który nie ma dojazdu do swoich budynków? Działka sąsiada jest wąska...

 

Brak możliwości przejazdu, do kogo wystąpić o drogę dojazdową?

Posiadam wąską działkę, na której stoi mój dom oraz garaż, dalej jest ogród i drugi garaż. Moja mama odpisała połowę tej działki (ogród...

 

Dbanie o drogę służebną tylko przez właścicieli

Na naszej działce jest droga służebna dla sąsiadów. Niestety dbamy o nią tylko my – w kwestii remontu, utrzymywania, plewienia. Dodatkowo...

 

Gmina przeoczyła działkę sąsiada, projektując drogę gminną - brak dojazdu

Kupiłem działkę budowlaną, do której prowadzi droga gminna. Droga ta istnieje i fizycznie, i na mapach. Działki, przez które przechodzi droga, są...

 

Zasiedzenie służebności drogi koniecznej do działki letniskowej

W 1971 r. moi rodzice zawarli umowę dzierżawy wieczystej dotyczącej działki letniskowej graniczącej z drogą szerokości 4 metrów, którą...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »