Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak usunąć osobę z umowy dożywocia z którą nie ma kontaktu?

Autor: Joanna Korzeniewska

Babcia sporządziła z wnuczką (moją siostrą) umowę dożywocia. Notariusz przekonała babcię, że trzeba dopisać też męża wnuczki. Teraz wnuczka się rozwodzi i nie ma kontaktu z jej mężem. Czy możliwe jest usunięcie osoby (męża wnuczki) z dożywocia? Jak zmienić tę umowę gdy z osobą mającą dożywocie nie ma kontaktu? Czy jest jakaś inna opcja?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak usunąć osobę z umowy dożywocia z którą nie ma kontaktu?

Umowa dożywocia

Sprawy majątkowe, zwłaszcza w rodzinie, często należą do trudnych. Potrafi dojść do wielu konfliktów z tym związanych.

Umowa dożywocia została opisana w art. 908 i następnych Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią „jeśli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie powinien on (przy braku odmiennej umowy) przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać wyżywienia, mieszkania, zapewnić pomoc, pielęgnację w chorobie”. Co do charakteru i zakresu obowiązków, to w ustawie zawarto dość ogólną regulację, która pozostawia szerokie pole do samodzielnego uregulowania. Nie wiem, w jaki sposób i jak szczegółowo określono obowiązki w umowie, o której Pani pisze.

Rozwiązanie umowy dożywocia

Rozwiązanie umowy dożywocia nie jest kwestią łatwą, acz jak najbardziej możliwą do przeprowadzenia. Nie jest to uprawnienie, które przysługiwałoby tylko zbywcy nieruchomości, ale może tego zażądać każda ze stron. Zgodnie z art. 913 „jeśli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, aby pozostawały nadal ze sobą w bezpośredniej styczności, sąd na żądanie którejkolwiek ze stron zamieni wszystkie lub niektóre obowiązki określone w umowie dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych świadczeń. W wypadkach wyjątkowych sąd może rozwiązać umowę dożywocia”.

Nie jest to łatwe, bo do rozwiązania umowy dożywocia może dojść w wyjątkowych wypadkach, przy czym nie określono, na czym taki przypadek powinien polegać. Trudno bowiem podać jakiś określony katalog przyczyn, dlatego każdorazowo sąd ocenia, czy zaszły takie wyjątkowe okoliczności. Często jednak w orzecznictwie sądów podkreśla się, że powinien istnieć negatywny stosunek nabywcy do zbywcy nieruchomości, choć powinien on również ujawniać się w zachowaniu. Wiele sadów stoi również na stanowisku, iż niewłaściwy układ stosunków rodzinnych również nie jest sam w sobie podstawą.

Zamiana dożywocia na rentę

W tej sytuacji łatwiejsza byłaby zamiana na rentę, a oprócz tego oczywiście dobrowolna zmiana. Jeśli mąż zgodzi się dobrowolnie zrzec praw wynikających z umowy, cofnąć ją, nie ma przeszkód. Może również przekazać swój udział w drodze darowizny żonie. Można to spróbować przeprowadzić w następujący sposób – wysłać mu najpierw pismo z informacją, że nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy dożywocia. Jako alternatywę można wskazać rozwiązanie umowy dożywocia lub przekazanie udziału swojej żonie. Jeśli się nie zgodzi dobrowolnie, można wnieść pozew do sądu i żądać rozwiązania umowy i zawrzeć tak zwane żądanie ewentualne, że gdyby sąd nie uwzględnił wniosku o rozwiązanie umowy z mężem wnuczki, to o zamianę jego zobowiązania opieki na rentę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl