Brak porozumienia w sprawie wykonania remontu drogi służebnej

• Data: 2023-08-21 • Autor: Katarzyna Bereda

Właściciele drogi dojazdowej, stanowiącej drogę służebną do mojego domu, nie wyrażają zgody na jej remont. Droga jest błotnista, gliniasta. Wskutek tego w czasie roztopów lub większych ulew nie mam możliwości dojazdu autem do domu, a przejście pieszo jest znacznie utrudnione. Czy w takiej sytuacji mogę jakoś „wymusić” remont drogi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak porozumienia w sprawie wykonania remontu drogi służebnej

Naruszenie prawa własności

W przedstawionym przypadku proponuję powołać się na naruszenie Pani prawa własności – zarówno w zakresie immisji wpływających na Pani nieruchomości, jak i naruszenia służebności i dochodzenia roszczenia w ramach powództwa negatoryjnego. Zgodnie bowiem z treścią art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.): „przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”.

Artykuł 222 § 2 K.c. reguluje roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń. W celu określenia naruszeń, przeciwko którym wymierzone jest roszczenie negatoryjne, ustawodawca posługuje się określeniem negatywnym, definiując je jako wszelkie „naruszenia własności w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą”. Podstawą każdego roszczenia negatoryjnego jest uprawnienie właściciela do skutecznego sprzeciwu wobec bezprawnej ingerencji w jego prawo własności (ius negandi). Jest ono źródłem żądania zaniechania nieuprawnionej ingerencji. Ponieważ zaś ingerencja w sferę uprawnień właściciela polega zawsze na określonym (z uwagi na okoliczności faktyczne) sposobie naruszenia własności, treścią roszczenia negatoryjnego jest tym samym żądanie zaniechania i przywrócenia stanu zgodnego z prawem z uwagi na określony sposób ingerencji uwarunkowany określoną sytuacją faktyczną i okolicznościami sprawy. Konkretnemu roszczeniu negatoryjnemu odpowiada po stronie naruszającego obowiązek konkretny, lecz w przeciwieństwie do skargi windykacyjnej jego treść jest bardzo różna w zależności od tego, na czym w danym przypadku polega naruszenie własności (por. A. Klein, Elementy, s. 44; J. Ignatowicz, w: Z. Resich, Komentarz, 1972, t. 1, s. 594–597).

Zgodnie natomiast z treścią art. 144 K.c. „właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Pismo z prośbą o zaprzestanie naruszeń

Z uwagi na powyższe, co do zasady, Pani prawo własności (poprzez swobodne korzystanie ze swojej nieruchomości) zostało albo może zostać w jakiś sposób naruszone poprzez zaniechanie właściciela drogi – utrudniony dojazd do nieruchomości, utrudnione korzystanie ze służebności. Ze względu na to proszę spróbować wystosować pismo do właściciela drogi o dalsze zaprzestanie naruszeń i dokonanie naprawy przejazdu oraz utwardzenia drogi. Proszę wskazać, iż dochodzi do naruszenia Pani prawa własności, albowiem uniemożliwia to Pani prawidłowe korzystanie z Pani nieruchomości, a także ustanowionej służebności przechodu i przejazdu. Pismo dla celów dowodowych proszę wysłać listem poleconym.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »