Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ile się można domagać za służebność przesyłu?

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 02-07-2018

Ile się można domagać za służebność przesyłu od dostawcy energii elektrycznej? Oni proponują 1300 zł, a sąd odwoławczy zasądził za bezumowne korzystanie z tej działki koło 8000 tys. za 10 lat. Miałem trzy działki, sąd rejonowy uznał wszystkie na moją korzyść, ale odwoławczy tylko jedną. Przyszło pismo, że za tę jedną proponują 1300 zł, żebym się ustosunkował do pisma. Dla mnie to jest śmieszna suma jednorazowa. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozumiem, kwestia ustanowienia służebności przesyłu dotyczy tej samej nieruchomości, dla której sąd orzekł odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w kwocie 8000 zł za okres ostatnich dziesięciu lat. W takiej sytuacji proponowałbym wzięcie tej kwoty jako punktu wyjścia.

Sąd, ustalając wysokość odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, oparł się bowiem na opinii biegłego, który ustalił kwotę na podstawie analizy rynku, wysokość czynszu dzierżawnego, jaki właściciel mógłby pobierać za zajęty teren.

Sąd Najwyższy w uchwale mającej moc zasady prawnej (sygn. akt III CZP 20/84), wyraził bowiem pogląd co do konieczności stosowania przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie obiektywnego kryterium, cen rynkowych – czyli stawek rynkowych za korzystanie z rzeczy danego rodzaju. Innymi słowy odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, powinno odpowiadać dochodowi, jaki normalnie osiąga się z najmu lub dzierżawy nieruchomości.

Mając zatem na uwadze, że biegły wycenił roczny czynsz za korzystanie z Pana nieruchomości na kwotę 800 zł, taka stawka płatna co roku wydaje się też najbardziej odpowiednim wynagrodzeniem tytułem ustanowienia służebności przesyłu. Przepisy ustawy (art. 3051 – 3054 Kodeksu cywilnego) nie nakazują bowiem stosowania jednorazowej opłaty tytułem ustanowienia służebności.

Jednocześnie, mając na uwadze zmiany wartości pieniądza oraz wysokości czynszów dzierżawnych na przestrzeni lat, zasadne jest rozważenie wprowadzenia do umowy ustanawiającej służebność przesułu klauzuli waloryzacyjnej pozwalającej na zwiększenie wynagrodzenia w zależności od stopy inflacji czy zmian wysokości cen rynkowych dzierżawy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-pracy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »