Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zniesienie nieodpłatnej służebności przejazdu przez działkę

Marek Gola • Opublikowane: 25-09-2017

Czy mogę znieść nieodpłatną służebność przejazdu przez działkę, której jestem współwłaścicielką? Sąsiad, wydzielając moją działkę, kupił następną, od razu wpisując służebność przejazdu w księgi wieczyste. Są obok siebie 3 działki, do działek jest dojazd z obu stron, z jednej strony z drogi miejskiej (dlatego musiała być służebność, aby sąsiad mógł się wybudować), z drugiej strony z drogi kolejowej, a służebność ustanowiona jest wzdłuż wszystkich działek od drogi miejskiej do drogi kolejowej. Chciałabym, aby sąsiad dojeżdżał do swojej działki od strony drogi kolejowej, a ja miałabym tylko swój dojazd od drogi miejskiej. Czy takie zniesienie służebności byłaby możliwe? Sąsiad chce przejeżdżać przez moją działkę i chce położyć nawierzchnię asfaltową na naszej działce. Ja się na to nie chcę zgodzić. Sąsiad nie chce jeździć przez drogę kolejową, gdyż koszt położenia nawierzchni na części drogi wewnętrznej do drogi kolejowej będzie większy i stąd wyznaczenie skrótowej drogi.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy zastanowić się, w jaki sposób doszło do powstania ograniczonego prawa rzeczowego w postaci prawa przejazdu przez Pani działkę. Czy taki stan już Pani zastała, kupując swoją działkę? Czy też wyraziła Pani zgodę na powstanie takiego prawa? Jeżeli wyrażona została zgoda, wówczas należałoby ustalić, dla kogo zgoda taka była wyrażona, w szczególności pod kątem ustalenia numerów działek, na rzecz których prawo przejazdu istniało. Nie wyobrażam sobie bowiem sytuacji, kiedy właściciel drugiej działki bez rozpytania Panią o zgodę wpisuje prawo przejazdu. Na jakiej podstawie wpisano służebność? W mojej ocenie powyższe stanowi klucz do uzyskania przez Panią korzystnego rozstrzygnięcia.

Jednakże nie bez znaczenia dla Pani ma przepis art. 295 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym jeżeli służebność gruntowa utraciła dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności bez wynagrodzenia. Należy zastanowić się, czy  swobodny przejazd przez działkę nr X (jak mniemam, należącą do PKP) jest możliwy? Rozumiem także Pani zdenerwowanie, bowiem obawia się Pani, że Pani nieruchomość za jakiś czas może stać się „pasem transmisyjnym” dla kolejnych nabywców dziki, która zapewne za jakiś czas zostanie podzielona na kolejne działki budowlane. W mojej oceni istnieje realna szansa zniesienia służebności w postaci prawa przejazdu, o ile uda się Pani wykazać, że poruszanie się „drogą kolejową”, jak to Pani określa, nie zagraża ruchowi pociągów, a także nie stanowi ewentualnej blokady drogi ewakuacyjnej, bowiem, jak mniemam, taki jest zamysł tej drogi.

Wydaje się bowiem (dokonując analizy geoportalu), że droga biegnąca przez Pani nieruchomość, a także droga biegnąca przez ww. działki kieruje się do drogi miejskiej, co z kolei powoduje, że dostęp do drogi jest taki sam, co więcej dla właścicieli działki Y i działki nr X przejazd sąsiada z działki kolejnej nie jest w ogóle uciążliwy, gdyżnie znajdują się tam żadne zabudowania.

Reasumując, w mojej ocenie są szanse na zniesienie służebności polegającej na prawie przejazdu, jednakże, jak mniemam, nikt nie da Pani 100% gwarancji wygranej. Bez wątpienia winna Pani ustalić, na jakiej zasadzie właściciel działki sąsiedniej wpisał prawo przejazdu. Powyższe ustali Pani, żądając akt księgi wieczystej dla Pani nieruchomości w sądzie prowadzącym księgę wieczystą dla Pani nieruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Ustanowienie służebności na rzecz głównego udziałowca drogi

Jestem jednym z kilku współwłaścicieli działki drogowej, z której wszyscy korzystamy, dojeżdżając do domów. Udziały w drodze nie są...

 

Czy prawo przejazdu ustanowione między dwoma działkami obejmuje działkę trzecią?

Działki A, B i C są usytuowane wzdłuż jednej linii, jedna obok drugiej, w szeregu. Działka A jest obciążona nieodpłatną służebnością...

 

Czy mogę odrzucić zaproponowaną służebność drogi?

W 2012 r. kupiłem notarialnie ok. 10 ha gruntów ornych. Teraz otrzymałem z sądu wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej przez moją...

 

Utrata znaczenia służebności drogi

W roku 1964 do KW został wpisana służebność drogowa dla 2 sąsiadów do strony północnej. Innej drogi nie było. Na dzień dzisiejszy po drugiej południowej...

 

Koszty remontu wspólnej drogi służebnej

Korzystam ze służebności drogi gruntowej sąsiadów (10 domostw), aby dojechać do swojego domu. Mam na to wpis w księdze wieczystej. Droga ma długość...

 

Podział działki i ustalenie służebności

Rodzice mają działkę wąską i długą, chcą ją podzielić na mniejsze działki i dać dzieciom, lecz nie ma drogi dojazdowej. Obok wzdłuż jest...

 

Wykupienie udziału w drodze i wykreślenie służebności

Jestem współwłaścicielem działki, która ma wpis w dziale I, tj. uprawnienia z nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »