Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłata za podziemny ciepłociąg

Eliza Rumowska • Opublikowane: 30-10-2014

Przez nabytą przeze mnie w drodze darowizny przed kilkoma laty nieruchomość przechodzi podziemny ciepłociąg wraz z komorą. Wybudowano go 34 lata temu. Oczywiście znacznie to utrudnia zagospodarowanie bądź sprzedaż działki. Czy mam prawo od właściciela ciepłociągu żądać opłat z tytułu przesyłu? Czy także wstecz? Jak się ustala takie wynagrodzenie? Czy w tej kwestii mam się obawiać zasiedzenia lub przedawnienia? Jakie mam prawa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podał Pan kilka istotnych informacji mających znaczenie prawne:

  • posadowienie na Pana gruncie (pod powierzchnią ziemi) infrastruktury przesyłowej (przesył ciepła),
  • jej istnienie już 34 lata, co wskazuje na Pana wiedzę o istnieniu przedmiotowej infrastruktury.

Pozostaje jednak jeszcze ważna kwesita: czy faktycznie tejże „ukrytej” infrastruktury przesyłowej nie widać na gruncie i czy nie ma swojej infrastruktury na gruncie. Poniżej wyjaśnię, jakie to ma znaczenie.

Oto bowiem wskazany przez Pana czas przekracza okres wymagany do zasiedzenia służebności, tj. lat 30. Nie jest jednak możliwe podnoszenie przez operatora przesyłowego w ramach obrony skutecznie zarzutu zasiedzenia służebności, jeżeli brak jest trwałych oznaczeń tejże infrastruktury na gruncie. Sieci ciepłownicze jednak bardzo często miewają kontrolne i zewnętrzne elementy infrastruktury, gdyby tak było, to zarzut zasiedzenia mógłby okazać się skuteczną metodą do zablokowania Pana roszczeń. Jednak muszę zaznaczyć, że każda ze spraw służebności przesyłu jest traktowana bardzo indywidualnie i nawet w niektórych przypadkach stwierdzenie nabycia służebności przez zasiedzenie nie oznacza automatycznego ustanowienia go bezwzględnie nieodpłatnym tylko dlatego, że w warunkach posiadania służebności operator nie wnosił żadnych opłat.

Zanim przejdę do Pana pytań, przedstawię kodeksowe (z Kodeksu cywilnego) regulacje prawne:

„Rozdział III. Służebność przesyłu

Art. 3051. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3052. § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Art. 3053. § 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 3054. Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych”.

Co więc teraz należy uczynić w kontekście Pana pytań?

Ma Pan prawo żądać opłat za używanie Pana gruntu, bo, jak Pan widzi, art. 3052 § 2 przewiduje takie roszczenie realizowane przed sądem, gdy przedsiębiorca nie wyrazi zgody na polubowne umowne ustanowienie służebności przesyłu. Przepis mówi wyraźnie „za wynagrodzeniem”, nie jest więc to jakaś „naciągana” interpretacja czy relatywne prawo, jak często usiłuje wykazywać operator przesyłowy.

W oparciu o art. 3052 § 2 należy najpierw wezwać operatora do polubownego załatwienia sprawy, a gdy ten omówi – wystąpić na drogę sądową.

Aby uzyskać wynagrodzenie, należy:

  1. wystąpić pisemnie do operatora przesyłowego z prośbą (żądaniem) przedstawienia dokumentacji (plany i projekty oraz decyzje administracyjne) legalnego posadowienia infrastruktury ciepłowniczej na ziemi właściciela,
  2. możliwe jest żądanie usunięcia infrastruktury – gdyby okazała się być posadowiona sprzecznie z planami lub gdyby tych planów nie było (po prostu jest to stan samowoli budowlanej); jednakże istnieje i druga opcja – gdy przedsiębiorstwo przesyłowe wykaże legalność posadowienia infrastruktury przesyłowej – wówczas należy zażądać umownego uregulowania tej kwestii poprzez ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem,
  3. jednocześnie ma Pan prawo podnosić należne do zapłacenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu przez lat 10 wstecz,
  4. wyznaczyć termin w piśmie do oczekiwania na uch odpowiedź, a w razie braku pozytywnej odpowiedzi wstąpienie na drogą sądową,
  5. wniosek o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem oraz pozew o zapłatę w zakresie posiadania służebności przesyłu.

Tak oto krok po kroku wyglądają Pana prawa i według tych wskazówek trzeba działać.

Jak wycenić wynagrodzenie?

Nie ma ustawowo nakazanej procedury ustanowienia wynagrodzenia,ani sztywnych stawek, programów czy wzorów – w praktyce każdy (każdy – i właściciele, i „przesyłowcy”) usiłuje działać w myśl przepisów już cytowanych.

Tak oto wyglądają powyższe kwestie pod warunkiem, że operator ciepłowniczy nie zorientuje, się podnosząc zarzut zasiedzenia służebności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wynagrodzenie za służebność przesyłu kanalizacji

Wynagrodzenie za służebność przesyłu kanalizacji

Gmina planuje budowę kanalizacji na pasie terenu należącym do mojej działki. Wystąpiono do mnie o ustanowienie służebności przesyłu obejmującej prawo...

Zgoda na służebność na rzecz dostawcy energii

Jestem właścicielem działki oraz współwłaścicielem drogi dojazdowej (służebność dla zakładu energetycznego). Staram się o przyłącze energii,...

 

Nielegalna kanalizacja na działce

Jestem właścicielką działki na której sąsiad bez mojej zgody i wiedzy poprowadził rurę kanalizacyjną. Dodatkowo zezwolił innym sąsiadom do...

 

Słup z prądem na działce

W 2006 r. otrzymałem w od mamy działkę, na której 10 lat wcześniej zakład energetyczny dostał zgodę mamy na budowę słupa z prądem. Według...

 

Czy możemy starać się o przesunięcie słupa?

Moi rodzice mają dom na dużej działce. Nad domem przebiega linia energetyczna, a w ogródku stoi słup. Linia energetyczna miała być przebudowana...

 

Odszkodowanie za linie wysokiego i średniego napięcia

Odszkodowanie za linie wysokiego i średniego napięcia

Jakie są szanse na otrzymanie odszkodowania za linie wysokiego i średniego napięcia, które przechodzą przez moją działkę? Chodzi o odszkodowanie...

Podział mieszkania na dwa mniejsze i problem wspólnego korytarza

Mieszkam w trzypokojowym mieszkaniu spółdzielczym, do którego przed kilkunastu laty przyłączyłem sąsiednią kawalerkę. Oba mieszkania mają wspólny...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »