Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejęcie gospodarstwa rolnego obciążonego służebnością

Eliza Rumowska • Opublikowane: 07-11-2016

W akcie notarialnym z 1994 r. jest zapis „w wykonaniu darczyńców ustanawia nieodpłatnie na nabytej nieruchomości na rzecz  dożywotnią służebność osobistą mieszkania polegającą na prawie korzystania przez nich z dwóch pokoi i kuchni (…) oraz zobowiązuje się dostarczać 80 metrów pszenicy rocznie”. Obecnie właścicielką domu od 2005 r. jest wnuczka, a dziadek (jeden z darczyńców) nie żyje. Jakie obowiązki ma wnuczka po przejęciu tego gospodarstwa? Co oznacza zapis o pszenicy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wszelkie prawa i obowiązki z umowy z roku 1994 przejęła w 2005 r. obdarowana. Oczywiście adekwatnie do stanu żyjących dożywotników, tj. jeśli żyje tylko babcia, to wnuczka względem niej ma świadczyć wszystko, co jej przysługuje w oparciu o akt notarialny z 1994 r. Wnuczka niejako wstąpiła w obowiązki poprzednika (darczyńcy), który przekazał w 2005 r. przedmiot darowizny wraz z obciążeniem służebnością.

Co do pszenicy – taki zapis oznacza obowiązek jej dostarczania rokrocznie we wskazanej ilości.

Aby dać Pani pogląd, jak reguluje służebność osobistą Kodeks cywilny – zacytuję przepisy, jednak zawsze indywidualny zakres kształtuje umowa – więc jej proszę się trzymać. Kodeks cywilny stanowi w tej materii następująco:

„Art. 296. [Służebność osobista]

Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista)”.

Natomiast służebność gruntowa to:

„Art. 285. [Służebność gruntowa]

§ 1. Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

§ 2. Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części”.

Ponadto Kodeks cywilny indywidualnie reguluje kwestie służebności mieszkaniowej następująco:

„Art. 301. [Służebność mieszkania]

§ 1. Mający służebność mieszkania może przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie. Inne osoby może przyjąć tylko wtedy, gdy są przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletności.

§ 2. Można się umówić, że po śmierci uprawnionego służebność mieszkania przysługiwać będzie jego dzieciom, rodzicom i małżonkowi.

Art. 302. [Odpowiednie stosowanie przepisów o użytkowaniu]

§ 1. Mający służebność mieszkania może korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców budynku.

§ 2. Do wzajemnych stosunków między mającym służebność mieszkania a właścicielem nieruchomości obciążonej stosuje się odpowiednio przepisy o użytkowaniu przez osoby fizyczne.

Art. 303. [Zamiana służebności na rentę]

Jeżeli uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zamiany służebności na rentę”.

Tak wygląda sytuacja, jeżeli jest jeszcze coś do wyjaśnienia – proszę o pytania dodatkowe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Gospodarstwo rolne przekazane za służebność mieszkania

Mama, ja i rodzeństwo odziedziczyliśmy po zmarłym tacie gospodarstwo rolne wraz z domem. Tato nabył to gospodarstwo od swoich rodziców w 1990 r....

 

Spokojne wspólne mieszkanie z partnerem - ustalenie służebności osobistej

Moja mama i jej przyjaciel chcieli zamieszkać w mieszkaniu jego córki, które jest jej własnością, a nie jest przez nią zamieszkane. Mama też...

 

Służebność dla konkubiny a podatki

Żyję w konkubinacie. Wspólnie z partnerem mamy mieszkanie (po 1/2) i prowadzimy wspólne gospodarstwo. Czy można na moją rzecz ustanowić...

 

Darowizna domu w zamian za służebność

Kilka lat temu moja mama przepisała mojej siostrze w darowiźnie dom w zamian za służebność. W dokumencie określono, że mama ma zapewnioną...

 

Zniesienie służebności ojca-alkoholika

Kilka lat temu rodzice darowali mi mieszkanie z zastrzeżeniem dożywotniej służebności nieodpłatnej całego mieszkania. Mój ojciec od dawna...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »