Przekazanie pieniędzy w zamian za dożywocie

• Autor: Marek Gola

Czy przedmiotem umowy o dożywocie może być przekazanie pieniędzy przez zainteresowanego? Opiekę chce oferować córka spłacająca kredyt za dom, w którym zamieszkuje. Czy ojciec ze swej strony może oferować pomoc w postaci pieniędzy w gospodarstwie, dopóki będzie mógł pracować?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekazanie pieniędzy w zamian za dożywocie

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

Umowa o dożywocie i jej warunki

Z treści Pani pytania wynika, że zastanawia się Pani, czy przedmiotem umowy dożywocia może być gotówka.

Jak mniemam, pisząc o umowie dożywocia, ma Pani na uwadze umowę, o której mowa w art. 908 K.c., zgodnie z którym:

„§ 1. Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

§ 2. Jeżeli w umowie o dożywocie nabywca nieruchomości zobowiązał się obciążyć ją na rzecz zbywcy użytkowaniem, którego wykonywanie jest ograniczone do części nieruchomości, służebnością mieszkania lub inną służebnością osobistą albo spełniać powtarzające się świadczenia w pieniądzach lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku, użytkowanie, służebność osobista oraz uprawnienie do powtarzających się świadczeń należą do treści prawa dożywocia.

§ 3. Dożywocie można zastrzec także na rzecz osoby bliskiej zbywcy nieruchomości”.

Gotówka przedmiotem umowy o dożywocie

Ponieważ umowa o dożywocie rodzi zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości, powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Taka sama forma powinna być zachowana dla umowy przenoszącej własność nieruchomości przedsięwziętej w wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy o dożywocie (art. 158). Według utrwalonej linii orzeczniczej umowa dożywocia „ukryta” pod inną umową pozorną jest nieważna m.in. z powodu braku zachowania wymaganej formy szczególnej (zob. zwłaszcza uchwała SN z 22.05.2009 r., sygn. akt III CZP 21/09, OSP 2010/6, poz. 60). Tym samym umowa dożywocia nie może obejmować pieniędzy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »