Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie pieniędzy w zamian za dożywocie

Marek Gola • Opublikowane: 11-05-2020

Czy przedmiotem umowy o dożywocie może być przekazanie pieniędzy przez zainteresowanego? Opiekę chce oferować córka spłacająca kredyt za dom, w którym zamieszkuje. Czy ojciec ze swej strony może oferować pomoc w postaci pieniędzy w gospodarstwie, dopóki będzie mógł pracować?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekazanie pieniędzy w zamian za dożywocie

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

Umowa o dożywocie i jej warunki

Z treści Pani pytania wynika, że zastanawia się Pani, czy przedmiotem umowy dożywocia może być gotówka.

Jak mniemam, pisząc o umowie dożywocia, ma Pani na uwadze umowę, o której mowa w art. 908 K.c., zgodnie z którym:

„§ 1. Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

§ 2. Jeżeli w umowie o dożywocie nabywca nieruchomości zobowiązał się obciążyć ją na rzecz zbywcy użytkowaniem, którego wykonywanie jest ograniczone do części nieruchomości, służebnością mieszkania lub inną służebnością osobistą albo spełniać powtarzające się świadczenia w pieniądzach lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku, użytkowanie, służebność osobista oraz uprawnienie do powtarzających się świadczeń należą do treści prawa dożywocia.

§ 3. Dożywocie można zastrzec także na rzecz osoby bliskiej zbywcy nieruchomości”.

Gotówka przedmiotem umowy o dożywocie

Ponieważ umowa o dożywocie rodzi zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości, powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Taka sama forma powinna być zachowana dla umowy przenoszącej własność nieruchomości przedsięwziętej w wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy o dożywocie (art. 158). Według utrwalonej linii orzeczniczej umowa dożywocia „ukryta” pod inną umową pozorną jest nieważna m.in. z powodu braku zachowania wymaganej formy szczególnej (zob. zwłaszcza uchwała SN z 22.05.2009 r., sygn. akt III CZP 21/09, OSP 2010/6, poz. 60). Tym samym umowa dożywocia nie może obejmować pieniędzy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Podział nieruchomości z ustanowioną służebnością

Kilka lat temu mama przekazała dom i działkę mi i mojej siostrze. Na nieruchomości ustanowiona jest służebność mieszkania dla wujka, który...

 

Rażąca niewdzięczność jako powód odwołania darowizny

Czy darczyńca ma jakieś prawa po oddaniu majątku – gospodarstwa rolnego? Czy można taką umowę jakoś rozwiązać albo teraz dodać do aktu notarialnego...

 

Zapewnienie córce korzystania z domu rodzinnego

Wraz z żoną jesteśmy jedynymi współwłaścicielami nieruchomości (domu jednorodzinnego). Mamy trójkę dorosłych dzieci, z których najmłodsza...

 

Działalność gospodarcza w mieszkaniu ojca który przepisał mi mieszkanie za dożywocie

Mam umowę dożywotnią z moim ojcem który przepisał mi mieszkanie. Po jego śmierci mieszkanie będzie moje bez podziału z pozostałym rodzeństwem....

 

Sądowe zrzeknięcie się dożywocia

Sądowe zrzeknięcie się dożywocia

Mama w ramach umowy dożywocia podarowała mi działkę. Planujemy wybudować na niej dom jednorodzinny, dlatego notarialnie mama podpisała oświadczenie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »