Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umieszczenie dożywotnika w domu pomocy społecznej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 10-05-2019

Czy umowa dożywocia wyklucza umieszczenie dożywotnika w domu pomocy społecznej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zacznę od tego, że przepisy administracyjne w zakresie kierowania do DPS nie zawierają w tym temacie żadnych ograniczeń.

Ograniczeniem może być prawo cywilne, naruszenie umowy dożywocia i roszczenia z tym związane.

Oczywiście o umieszczeniu w DPS decyduje organ. Ale nie ma żadnego przepisu wykluczającego umieszczenie w DPS osoby, która zbyła majątek w drodze dożywocia.

Zgodnie z art. 908 Kodeksu cywilnego (K.c.) – „jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym”.

Ustawowy zakres świadczeń wskazuje na dążenie do zapewnienia dożywotnikowi środków utrzymania, ale także przesądza o konieczności pozostawania stron w bezpośredniej ze sobą styczności i bliskich stosunkach osobistych.

W przypadku umieszczenia w DPS nie będzie spełniony charakter osobistego świadczenia opieki.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 grudnia 2004 roku (sygn. akt I CK 296/04) stwierdził, że: „Kształtowanie w sposób odmienny od pierwotnie umówionego wzajemnych obowiązków umowy o dożywocie nie narusza treści art. 908 k.c. Zgodny z wolą dożywotnika pobyt w domu pomocy społecznej i na jego własny koszt, sam w sobie, nie stanowi dostatecznej podstawy rozwiązania umowy o dożywocie (…)”.

Jeśli dożywotnik się zgadza na DPS, obciążony dożywociem w ramach umowy może płacić za DPS choćby częściowo. Jeśli jednak dożywotnik nie zgadza się na takie coś, to ma do tego pełne prawo. I jest to przeszkoda.

Dożywotnik może na podstawie art. 913 § 1 K.c. wystąpić do sądu z powództwem o zamianę wszystkich lub niektórych uprawnień przysługujących mu na podstawie umowy na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Wygaśnięcie ograniczonego prawa rzeczowego

Przed 4 laty rodzice zapisali mnie – swojej córce aktem notarialnym dom, równocześnie ustanawiając na swoją rzecz służebność mieszkania (dwa pokoje)...

 

Dożywotnia służebność a śmierć obdarowanego

Przepisałam mieszkanie na syna aktem notarialnym z nieodpłatnie dożywotnią służebnością osobistą. Mój syn zmarł w tym roku i co dalej...

 

Sprzedaż mieszkania darowanego z zapisem o dożywociu

Kilkanaście lat temu otrzymałam od rodziców w formie darowizny mieszkanie. W akcie notarialnym został umieszczony taki zapis: „(X) niniejszym...

 

Cofnięcie darowizny majątku dla syna po jego śmierci

Mam dwoje dzieci. Po śmierci męża oddałam swoją część majątku dla syna, który wybudował dom i dał mi jeden pokój na zasadzie służebności...

 

Jaki sposób przekazania mieszkania jest najlepszy?

Mąż chce przekazać mi mieszkanie, które jest jego własnością, tak abym w razie jego śmierci mogła nadal w nim mieszkać. Problem jest w tym,...

 

Odstąpienie ziemi przez ciocię - jak najlepiej to zrobić?

Moja babcia wiele lat temu przepisała ziemie na jedno z 3 dzieci (na moją ciocię). Ciocia miała męża i 3 dzieci. Na dzień dzisiejszy ciocia chce mi...

 

Anulowanie darowizny mieszkania synowi za pobicie

3 lata temu podarowałem notarialnie mojemu synowi 3 mieszkania i udział w gruntach rolnych. W ostatnią niedzielę zostałem przez niego pobity....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »