Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Darowizna mieszkania z ustanowioną służebnością

Autor: Katarzyna Bereda

Szwagier zawarł umowę służebności na dwa pokoje z dostępem do łazienki i kuchni ze swoją mamą – jest to zapisane w akcie notarialnym (mieszkanie ma trzy pokoje). Szwagier zmarł 8 lat temu i w testamencie napisał, że daruje to mieszkanie swojemu bratankowi. Bratanek nigdy nie mieszkał w tym mieszkaniu, nie ma tam nawet swoich rzeczy. Przyjeżdżał tam tylko na chwilę odwiedzać babcię. Czy ta służebność przeszła na bratanka? Czy bratanek powinien ponosić jakieś konsekwencje służebności? Jakieś opłaty? Czy powinien zwrócić babci pieniądze za czynsz za te 8 lat itd.?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna mieszkania z ustanowioną służebnością

Służebność osobista mieszkania

Jeżeli to szwagier posiadał uprawnienie służebności osobistej mieszkania, to służebność ta wygasa z chwilą jego śmierci. Zgodnie bowiem z treścią art. 299 Kodeksu cywilnego służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego. Zgodnie natomiast z art. 300 służebności osobiste są niezbywalne.

Nie można również przenieść uprawnienia do ich wykonywani Z uwagi na powyższe, jeżeli to szwagier był uprawniony z tytułu służebności, nie mógł jej przenieść na kogoś innego, a z chwilą śmierci służebność ta wygasła.

Nieruchomość obciążona służebnością

Jeżeli jednak mieszkanie było szwagra, a to jego mama posiada służebność mieszkania, to służebność ta trwa nadal – bo obciąża ona nieruchomość i będzie trwała aż to śmierci jego mamy. Jeżeli bratanek przyjął nieruchomość w spadkobraniu, to obowiązany on jest ponosić koszty związane z utrzymaniem nieruchomości oraz ponosić nakłady konieczne na nieruchomość.

Zgodnie bowiem z treścią art. 302 § 2 Kodeksu cywilnego do wzajemnych stosunków między mającym służebność mieszkania a właścicielem nieruchomości obciążonej stosuje się odpowiednio przepisy o użytkowaniu przez osoby fizyczne. Odnosząc się natomiast do powyższego odesłania w zakresie przepisów o użytkowaniu, należy podnieść, iż mając na uwadze art. 260 § 1, użytkownik obowiązany jest dokonywać napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z rzeczy. O potrzebie innych napraw i nakładów powinien niezwłocznie zawiadomić właściciela i zezwolić mu na dokonanie potrzebnych robót.

Zgodnie natomiast z art. 258 w stosunkach wzajemnych między użytkownikiem a właścicielem użytkownik ponosi ciężary, które zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki powinny być pokrywane z pożytków rzeczy.

Pokrywanie opłat związanych z zamieszkiwaniem służebnika

W oparciu o powyższe wskazuję, iż uprawniony do służebności, a więc mama zmarłego, ma obowiązek pokrywać wszelkie opłaty związane z jej zamieszkiwaniem – opłaty za media, czynsz do wspólnoty, opłaty związane z uszkodzeniami zajmowanych pomieszczeń. Jeżeli służebność dotyczy tylko kilku pomieszczeń, a nie całej nieruchomości, z tytułu reszty obowiązany ponosić jest właściciel nieruchomości. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że do obciążeń użytkownika należy zaliczyć podatki i inne ciężary publiczne, obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe. W przypadku prawa użytkowania lokalu mieszkalnego do tej kategorii dołączyć trzeba opłaty eksploatacyjne związane z korzystaniem z lokalu (tak wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 19 lipca 2011 r., sygn. akt III SA/Lu 184/2011).

Właściciel może dokonać sam nakładów i żądać ich zwrotu na podstawie przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia (art. 259 Kodeksu cywilnego) albo po wygaśnięciu prawa żądać wynagrodzenia szkody spowodowanej niewykonaniem tego obowiązku przez użytkownika (art. 262) – chodzi oczywiście o nakłady, których powinien dokonać użytkownik, a tego nie zrobił (K. Zaradkiewicz, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. I, 2015, s. 813–816).

Z uwagi na powyższe mamę zmarłego obciążają opłaty związane z wykonywaniem służebności oraz nakłady związane ze zwykłym korzystaniem z rzeczy przez nią – tj. odmalowywanie zajmowanych pomieszczeń, naprawy bieżące itp. Na właścicielu ciążą natomiast obowiązki napraw i nakładów innych niż związane ze zwykłym korzystaniem z rzeczy.

Chodzi o nakłady, które wynikają z istoty (charakteru) rzeczy, są związane z jej eksploatacją itp., którą realizują inne osoby niż użytkownik – mowa tu więc o dużych remontach całej nieruchomości, co nie powinno obciążać uprawnionego w zakresie służebności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl