Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż majątku a dożywocie

Marek Gola • Opublikowane: 24-10-2018

Moi rodzice przekazali gospodarstwo bratu umową darowizny, gdy był kawalerem. Potem się ożenił, małżeństwo trwało 7 lat. Trzy lata temu zginął w wypadku, dziedziczy po nim żona i córka. Rodzice mieli zapis notarialny dożywocia i wyszczególniona opiekę, po stronie obdarowanego było opłacanie rachunków, wikt i opierunek. Bratowa mieszkała z rodzicami dwa lata (utrzymywane były poprawne stosunki), w tym roku bratowa wyprowadziła się z dzieckiem do konkubenta. Wyprowadzając się, oświadczyła, że ona swojej części zrzeknie się na rzecz rodziców. Rodzice opłacili i pomogli jej w przeprowadzeniu spadku. Teraz bratowa zagroziła, że może sprzedać wszystko z rodzicami i nie ma wobec nich żadnych zobowiązań. Czy istnieje jakaś możliwość odzyskania chociaż części majątku? Rodzice zostali bez niczego, są w wieku około 70 lat i coraz bardziej wymagają opieki.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż jak mniemam, na rzecz rodziców ustanowiona została służebność osobista, a to z tego powodu, że brat otrzymał nieruchomość na drodze umowy darowizny, a nie dożywocia. Powyższe z kolei powoduje, że strony same (dowolnie) kształtują zakres takiego uprawnienia. Zgodnie z art. 298 Kodeksu cywilnego zakres służebności osobistej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według osobistych potrzeb uprawnionego z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych. Niezwykle istotny jest zatem zapis uprawnienia na rzecz Pani rodziców w akcie notarialnym sprzed lat, na mocy którego przenosili prawo własności gospodarstwa na rzecz syna. Służebność osobista, a zatem ograniczone prawo rzeczowe obciąża nieruchomość, a nie właściciela, co z kolei powoduje, iż bez względu na to kto jest właścicielem gospodarstwa rolnego musi realizować obowiązki wynikające z umowy darowizny rodziców z synem.

W chwili obecnej darowizny jednak odwołać nie można, bowiem Pani bratowa wraz z córką nabyła nieruchomość w drodze spadku, a nie umowy darowizny. Nie ma zatem zastosowania w niniejszej sprawie przepis umożliwiający odwołanie darowizny na skutek rażącej niewdzięczności obdarowanego (nie ma obdarowanego – brat nie żyje). Prócz zakupu prawa własności gospodarstwa rolnego nie widzę możliwości, by stać się jej właścicielem. Uzyskanie prawa własności spowoduje jednak, że służebność osobista wygaśnie.

Prawdziwe jest zatem twierdzenie, iż bratowa może sprzedać nieruchomość z rodzicami, aczkolwiek musi sobie zdawać sprawę z tego, że nowy nabywca będzie zobowiązany wobec Pani rodziców do czynienia w sposób zgodny z ustanowioną na rzecz ich służebnością. Jak pokazuje moja dotychczasowa praktyka, tego rodzaju nieruchomości albo nie są sprzedawane w ogóle, albo są sprzedawane za znaczenie niższą cenę.

Z treści Pani pytania wynika jednak, że współwłaścicielem nieruchomości (gospodarstwa rolnego) jest także córka zmarłego brata, co powoduje, że do sprzedaży całości gospodarstwa wymagana jest także jej zgoda, a jeżeli nie jest ona pełnoletnia, także zgoda sądu opiekuńczego, wyrażona na wniosek jej matki. Bratowa może natomiast swobodnie dysponować swoim udziałem w gospodarstwie rolnym. O ile zatem Pani rodzice mają dobry kontakt z wnuczką, winni porozmawiać z nią, czy jest możliwe, by przeniosła na nich swoje prawo w zamian za wygaśnięcie zobowiązania z tytułu służebności osobistej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Próby ograniczenia służebności mieszkania, jak się przeciwstawić?

Aktem darowizny przekazałam dom młodszemu synowi. Jednocześnie zobowiązując go do ustanowienia służebności na rzecz starszego syna (chorego na...

 

Umowa darowizny sprzed lat a zakres służebności i zachowek

Mój mąż w 1991 r. zawarł ze swoimi rodzicami umowę darowizny gospodarstwa rolnego (do wglądu jej kopia). W akcie notarialnym strony zgodnie...

 

Umieszczenie matki w DPS która miała dożywocie, a ponoszenie kosztów za pobyt DPS

Siostra moja oraz moje pozostałe rodzeństwo odziedziczyło zapisem majątek po rodzicach. Siostra przejęła całe gospodarstwo wraz z moją mamą (tata nie...

 

Właściciel chce rozwiązać dożywotnią umowę użyczenia mieszkania, co robić?

Od 20 lat posiadam dożywotnią umowę użyczenia mieszkania, którą podpisał właściciel. Teraz chce się mnie pozbyć i wystawić mieszkanie na sprzedaż....

 

Wniosek o ponowne wpisanie służebności do księgi wieczystej mimo uprzedniej rezygnacji

Konkubent sam wykreślił służebność z mojej własności, ale potem chciał wrócić, jednak nie wyraziłam na to zgody. Następnie, bez mojej wiedzy,...

 

Odwołanie darowizny z uwagi na rażącą niewdzięczność

Przed 18 laty mój ojciec podarował swojej wnuczce prawo do mieszkania, niedługo potem zmarł. W chwili darowizny i aż d o śmierci pozostawał...

 

Ustanowienie dożywotniego prawa do mieszkania dla rodziców

Kupiłam z mężem mieszkanie własnościowe, w którym będą mieszkać moi rodzice. Jakie dokumenty podpisać, żeby rodzice czuli się bezpieczni? Czy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »