Kategoria: Służebność osobista

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o ponowne wpisanie służebności do księgi wieczystej mimo uprzedniej rezygnacji

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 26-10-2018

Konkubent sam wykreślił służebność z mojej własności, ale potem chciał wrócić, jednak nie wyraziłam na to zgody. Następnie, bez mojej wiedzy, złożył wniosek o ponowne wpisanie tej służebności do księgi wieczystej – dostał odmowę. Teraz sprawdzam KW i znowu widzę, że złożył kolejny wniosek. Czy ma szanse przywrócić tę służebność?

Janusz Polanowski

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedz bardzo wyczerpująca i ogarniająca cały temat - mimo, iż część przepisów było mi znane. Przekaz zrozumiałym językiem. 
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolona z usługi .Otrzymałam błyskawiczne wycenę usługi i odpowiedz.
 
Janina
Rzetelna,szybka odpowiedź na moje pytanie bardzo mi pomogła w egzekwowaniu moich praw. Dziękuję i polecam.
Jolanta
Porada jak najbardziej pomocna za którą bardzo dziękuję
Beata
 Szybko, łatwo i konkretnie. Pańska odpowiedź rozwiewa wszystkie moje wątpliwości. Dziękuję bardzo za pomoc. 
Bożena, pielęgniarka, 61 lat
 Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
Ewa
Szybko i sprawnie, dokładna odpowiedź na zadane pytanie. Wyczerpujące odwołania do dotychczasowej wykładni i wyjaśnienia. 
Tomasz, programista, 27 lat
Jestem usatysfakcjonowana udzielonymi odpowiedziami na zadane kwestie,Szybko i kompetentnie .
Urszula, 57 lat, nauczyciel
Odpowiedzi były jasne i wyczerpujące a co bardzo ważne - wyjątkowo szybkie. Dziękuję bardzo
Henryk
Witam, Dziękuję za szybką, dokładną i wyczerpującą odpowiedć. Jestem pod wrażeniem. 
Dorota
Jestem pod wrażeniem szybkiej i profesjonalnej pomocy. Koszt wstępnej usługi do przyjęcia, w którym uzyskałam dodatkowe wskazówki i informacje na pytania uzupełniające (bez dodatkowych opłat). 
Beata
Poradę prawną uzyskaną od Państwa, a konkretnie przez Panią Izabelę Nowacką-Marzelon, uważam oceniam bardzo wysoko. Porada ta pozwoliła mi zrozumieć całą złożoność zgłoszonego przeze mnie problemu w świetle wszystkich przepisów, jakie powinnam znać. Bardzo sobie cenię te wyjaśnienia i jestem rada, że udało mi się wpaść na trop tak kompetentnego zespołu prawników. Polecam ich wszystkim zainteresowanym.
Maria, 70 lat, emerytowana nauczycielka
Jasna i szybko wydana opinia. Polecam ten serwis.
Ewa
Dziękuję i wystawiam najwyższą opinię.
Jacek
Dziękuję uprzejmie za szybką i wyczerpującą odpowiedź wyjaśniającą moje obawy.
Maria, 55 lat
Jestem zadowolona z odpowiedzi. 
Ewa
Bardzo solidna, rzetelna i szybka porada
Przemysław
Fantastyczny pomysł, szybkie, a jednocześnie wnikliwe i dogłębnie analizujące temat odpowiedzi!
Magdalena
Fachowa porada Pana Marcin Sądej (BRAVOOO :)), rzetelnie, jasno i przejrzyście. Oczywiście wszystko oparte na podstawach prawnych i fachowej wiedzy. 
Wojtek
Dziękuję, spełniliście moje oczekiwania
Joanna, 58 lat, księgowa
Dziękuje bardzo za odpowiedz. Wiem teraz co powinnam zrobić.
Beata
Bardzo dziękuję za szybką i wyczerpującą (na chwilę obecną) odpowiedź. Jestem z niej bardzo zadowolona, zawiera to, o czym słyszałam, ale brakowało mi potwierdzenia. W razie dalszych problemów na pewno się z Państwem skontaktuję.
Renata
Jestem bardzo zadowolona z uzyskanej odpowiedzi, która była wyczerpująca i zadowalająca. Szczególnie ważne w serwisie ePorady24 jest to, że można zadać dodatkowe pytanie bez dodatkowych opłat:-)
Marzena, nauczyciel, 54 lata
Bardzo dziękuję za poradę. Pomogła mi ona błyskawicznie rozwiązać mój problem - w rozmowie z adwersarzem czułam się pewnie, mając w zanadrzu (i wykorzystując w trakcie dyskusji) merytoryczną wiedzę, przekazaną przez ePorady.
Anna
Korzystam z serwisu już po raz czwarty - jestem zadowolony ze świadczonych usług, w tym odpowiedzi i pomocy udzielanej przez prawników serwisu.
Rafał, inżynier lotnictwa, 34 lata
Wszystko zgodnie z opisem. Jestem zadowolony
Dawid, 36 lat
Odpowiedź wyczerpująca, Otrzymałam wyjaśnienie mojego problemu i sposób jego rozwiązania. 
Lidia
Bardzo szybka i wyczerpująca odpowiedź.
Bohdan
Jestem zadowolona. Oczekiwałam właśnie na zaproponowanie takiego sposobu rozwiązania problemu. Przypominanie 86 letniemu prezesowi jakich obowiązków nie dopilnował było nieludzkie / ze względu na stan jego zdrowia /. Sądzę, że w przeszłości nie planowali z żoną powrotu do Polski na starość. 
Bogumiła
Bardzo fajny serwis i profesjonalne porady polecam
Karolina

Własność – ustawowo określona w art. 140 Kodeksu cywilnego (K.c.) – jest podstawowym prawem do rzeczy (zespołem najszerszych uprawnień ze względu na rzecz). Własność jest więc najistotniejszym prawem rzeczowym (art. 140 i następne K.c.). Innymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie wieczyste, służebności (art. 285 i następne K.c.) – w tym służebności osobiste (art. 296 i następne K.c.) – zastaw, użytkowanie, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, hipoteka, użytkowanie górnicze (z Prawa górniczego) oraz zastaw na statkach (w Prawie morskim); to podstawowe prawa rzeczowe (bardziej szczegółowe ujęcie „prowadziłoby” np. do zastawu rejestrowego). Dla opisanej przez Panią sytuacji szczególnie duże znaczenie mają ograniczone prawa rzeczowe (art. 244 i następne K.c.) – zwane także „prawami do rzeczy cudzej”, ponieważ stanowią one tytuł prawny do cudzej nieruchomości; w przypadku większości ograniczonych praw rzeczowych przysługiwanie takowego prawa (np. służebności) upoważnia do używania cudzej rzeczy – a więc chodzi o ograniczenie (akcentowanej w art. 140 K.c.) wyłączności właściciela do korzystania z należącej do niego rzeczy.

Celowo akcentuję określenia: „prawo rzeczowe” oraz „ograniczone prawa rzeczowe”. Ma to na celu podkreślenie, że wiodące znaczenie ma „rzeczowy charakter” takowych praw. Oznacza to np. bardzo małe (nawet wprost marginalne) znaczenie relacji osobistych między właścicielem rzeczy obciążonej (np. właścicielem obciążonej służebnością nieruchomości) a osobą uprawnioną na podstawie ograniczonego prawa rzeczowego (np. człowiekiem uprawnionym do wykonywania służebności).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Relacje osobiste mogą mieć wpływ na ustanowienie albo na zniesienie służebności osobistej (art. 296 i następne K.c.) – w tym służebności mieszkania (art. 301 K.c., art. 302 K.c.) – ale sama ustanowiona służebność osobista powinna zostać wpisana do księgi wieczystej (o ile o dokonanie wpisu zawnioskowano), zaś służebność zniesiona powinna zostać z księgi wieczystej wykreślona (jeżeli zawnioskowano o wykreślenie służebności).

Zupełnie nie można wykluczyć wpływu relacji między właścicielami nieruchomości (władnącej oraz obciążonej) na zniesienie służebności (art. 294 K.c., art. 295 K.c.) – np. w przypadku bardzo nagannego wykonywania służebności (np. służebności przejazdu); niekiedy spór z tego zakresu trafia na drogę sądową. Za to często relacje międzyludzkie (np. w gronie rodzinnym lub sąsiedzkim) wpływają na ustanowienie służebności gruntowej – także w takich sytuacjach przydaje się odpowiednio dokładne uregulowanie praw i obowiązków właścicieli nieruchomości władnącej oraz nieruchomości obciążonej (grunty mogą przecież zmienić właścicieli, a po takich zmianach niekiedy ujawniają się problemy, których wcześniej nie przewidziano lub które lekceważono).

Nie napisała Pani, o jaki rodzaj służebności chodzi – służebność osobistą (np. służebność mieszkania), czy też służebność gruntową; w świetle opisu bardzo mało prawdopodobna wydaje się służebność przesyłu (art. 3051 i następne K.c.). Niezależnie jednak od rodzaju służebności – służebność zniesiona lub taka, której uprawniony zrzekł się, powinna zostać wykreślona z ksiąg wieczystych (w tym z działu III księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości obciążonej); oczywiście, w przypadku zawnioskowania o wykreślenie służebności z księgi wieczystej. Skoro obowiązujące w Polsce przepisy prawne nie obligują do ujawniania w księgach wieczystych służebności ustanowionych, to za prawnie dopuszczalne (choć zapewne mało racjonalne, zwłaszcza praktycznie) można traktować prawną dopuszczalność wnioskowania o wykreślenie z ksiąg wieczystych służebności, której nie zniesiono. Co więcej, prawnie dopuszczalne jest ponowne zawnioskowanie o ujawnienie w księgach wieczystych służebności nadal „istniejącej” (a więc takiej, której nie zniesiono lub której nie zrzekł się uprawniony) – także w przypadku wcześniejszego wykreślenia służebności (w tym na wniosek osoby uprawnionej do wykonywania służebności).

Kompetencje (oficjalne uprawnienia) do dokonywania wpisów (a więc także wykreśleń) w księgach wieczystych przysługują sędziom oraz referendarzom sądowym (którym takie zadania powierzono). Prawnie wykluczone jest dokonywanie wpisów (i wykreśleń) w księgach wieczystych przez osoby prywatne (w tym właściciela nieruchomości obciążonej lub osobę uprawnioną do wykonywania służebności). Osoba uprawniona do wykonywania służebności jest władna zrzec się służebności – jej oświadczenie woli w tym zakresie powinno zostać dokonane w formie aktu notarialnego, ponieważ dla ustanowienia służebności wymagane jest zachowanie formy aktu notarialnego (art. 245 K.c. w związku z art. 158 K.c.). Jeżeli służebność przysługuje, to osoba uprawniona do jej wykonywania jest uprawniona wnioskować o jej wpisanie do księgi wieczystej (i to samodzielnie).

Proszę sprawdzić, czy doszło do zrzeczenia się służebności lub jej zniesienia. Opis sytuacji tego nie rozstrzyga. Nieuprawnione wnioskowanie o wpis w księdze wieczystej może skutkować obciążeniem kosztami postępowania – art. 98 i następne Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – w tym np. obowiązkiem zwrotu kosztów na rzecz innego uczestnika postępowania (np. na rzecz właściciela nieruchomości, której dotyczy nieuprawniony wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej); na ogół trzeba wnioskować o uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Umowa darowizny sprzed lat a zakres służebności i zachowek

Mój mąż w 1991 r. zawarł ze swoimi rodzicami umowę darowizny gospodarstwa rolnego (do wglądu jej kopia). W akcie notarialnym strony zgodnie oświadczyły, że umowę zawierają w trybie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz nabywca na rzecz zbywców ustanawia dożywotnią i bezpłatną służebność mieszkania – parter. Czy mimo upływu 27 lat siostry męża mogą ubiegać się o zachowek? Czy my z mężem mamy obowiązek żywić, opiekować się mamą, bo ojciec nie żyje od 3 lat? Jest w pełni sprawna, zamieszkuje parter, a my płacimy wszystkie rachunki, emerytura w całości jest do jej dyspozycji. Spodziewamy się roszczeń ze strony dwóch sióstr męża. Jeśli będziemy musieli zapłacić zachowki, to czy od całości gospodarstwa, czy tylko od tego, co teściowa użytkuje? Jakie to mogą być kwoty? Dodam jeszcze, że siostry zostały spłacone przez rodziców, ale to nie zostało zapisane jako spłata. Co robić?

Umieszczenie matki w DPS która miała dożywocie, a ponoszenie kosztów za pobyt DPS

Siostra moja oraz moje pozostałe rodzeństwo odziedziczyło zapisem majątek po rodzicach. Siostra przejęła całe gospodarstwo wraz z moją mamą (tata nie żyje od 20 lat, przepisał gospodarstwo na siostrę za życia) i miała jej zapewnić dom i opiekę do końca jej życia - miała dożywocie. Ja nie dostałem nic.Obecnie siostra oddała mamę do DPS-u. Dzięki własnej pracy mam najlepsze dochody, które teraz mam zgłosić do DPS-u jako syn. Jak postępować? Jak rozumieć dochód mój/firmowy?

Właściciel chce rozwiązać dożywotnią umowę użyczenia mieszkania, co robić?

Od 20 lat posiadam dożywotnią umowę użyczenia mieszkania, którą podpisał właściciel. Teraz chce się mnie pozbyć i wystawić mieszkanie na sprzedaż. Wszystkie opłaty za mieszanie to ja regulowałem i zawsze w terminie. Czy mam prawo nadal tam mieszkać? Czy ewentualnie należy mi się jakieś zadośćuczynienie za utrzymywanie mieszkania przez 20 lat?

Sprzedaż majątku a dożywocie

Moi rodzice przekazali gospodarstwo bratu umową darowizny, gdy był kawalerem. Potem się ożenił, małżeństwo trwało 7 lat. Trzy lata temu zginął w wypadku, dziedziczy po nim żona i córka. Rodzice mieli zapis notarialny dożywocia i wyszczególniona opiekę, po stronie obdarowanego było opłacanie rachunków, wikt i opierunek. Bratowa mieszkała z rodzicami dwa lata (utrzymywane były poprawne stosunki), w tym roku bratowa wyprowadziła się z dzieckiem do konkubenta. Wyprowadzając się, oświadczyła, że ona swojej części zrzeknie się na rzecz rodziców. Rodzice opłacili i pomogli jej w przeprowadzeniu spadku. Teraz bratowa zagroziła, że może sprzedać wszystko z rodzicami i nie ma wobec nich żadnych zobowiązań. Czy istnieje jakaś możliwość odzyskania chociaż części majątku? Rodzice zostali bez niczego, są w wieku około 70 lat i coraz bardziej wymagają opieki.

Odwołanie darowizny z uwagi na rażącą niewdzięczność

Przed 18 laty mój ojciec podarował swojej wnuczce prawo do mieszkania, niedługo potem zmarł. W chwili darowizny i aż do śmierci pozostawał w związku małżeńskim (wspólnota majątkowa). Mama żyje nadal. Jest osobą schorowaną, wymagającą stałej opieki. Wnuczka, obdarowana prawem do mieszkania, nie wykazuje najmniejszych chęci opieki nad babcią, zachowuje się wulgarnie i nieżyczliwie. Czy istnieje możliwość odwołania darowizny część żyjącej mamy z uwagi na rażącą niewdzięczność?

Ustanowienie dożywotniego prawa do mieszkania dla rodziców

Kupiłam z mężem mieszkanie własnościowe, w którym będą mieszkać moi rodzice. Jakie dokumenty podpisać, żeby rodzice czuli się bezpieczni? Czy możliwe jest ustanowienie jakiegoś dożywotniego prawa do mieszkania dla nich? Wolę się zabezpieczyć na przyszłość, bo nie jestem pewna męża.

Konsekwencje prawne nieujawnienia służebności mieszkania

Jakie są konsekwencje prawne nieujawnienia służebności mieszkania? Chodzi o zbycie nieruchomości obciążonej służebnością, która nie została ujawniona w księdze wieczystej.Zapytaj prawnika

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »