Kategoria: Służebność drogi

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szerokość drogi służebnej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 23-09-2014

Na mojej działce ustanowiona jest notarialnie służebność dla przejazdu, przechodu, przegonu pasem 4,5 m szerokości na rzecz sąsiada. Sąsiad złożył dokumenty o pozwolenie na budowę w których jest zaznaczony w ramach 4,5 m służebności pas drogi utwardzony szerokości 3 m, a pozostała powierzchnia służebności potraktowana została jako zieleń (obszar biologicznie czynny). Przed uzyskaniem pozwolenia sąsiad przywiózł gruz celem utwardzenia całej powierzchni drogi służebnej. Problem polega na tym, że przy utwardzeniu drogi szerokości 3 m zostaje spełniony warunek o zachowaniu 60% powierzchni biologicznie czynnej, natomiast przy 4,5 m nie. Czy mogę się odwołać od wstępnego pozwolenia na budowę?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata
Otrzymałam bardzo precyzyjną, fachowo przygotowaną poradę prawną. 
Anna, księgowa, 56 lat
Profesjonalna porada
Maria
Pierwszy kontakt jakiś czas temu, a teraz był kolejny kontakt i porada równie profesjonalna.
Zdzisław, 42 lata, technik mechanik

Zgodnie z art. 29 ustawy Prawo budowlane:

„2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

1) remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;

(…)

4) dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;

5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;

Zgodnie z art. 30 tejże ustawy prace te podlegają zgłoszeniu.

Jeśli utwardzenie zostało wykonane bez wymaganego zgłoszenia, lub w większej powierzchni niż powinno – w tym zakresie może stanowić przypadek samowoli budowlanej. Skutki tej samowoli podlegają usunięciu w trybie art. 50 i 51 Prawa budowlanego, nie znajdują do nich natomiast zastosowania przepisy art. 48 (dotyczące budowy bez pozwolenia) oraz art. 49b (dotyczące budowy bez wymaganego zgłoszenia). Utwardzenie powierzchni działki nie jest bowiem budową, lecz stanowi przypadek innych robót budowlanych.

Przepis art. 50 Prawa budowlanego stanowi dla organów nadzoru budowlanego podstawę do wstrzymania robót budowlanych innych niż budowa, prowadzonych bez wymaganego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. W postanowieniu tym organ może nałożyć obowiązek przedstawienia, w określonym terminie, inwentaryzacji wykonanych już robót, odpowiednich ocen technicznych i ekspertyz.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zasadniczo powierzchnia obciążona służebnością nadal stanowi własność właściciela działki. Jej powierzchnia wchodzi w zakres powierzchni działki, nawet jeśli stanowi służebność drogową.

Ale nie zawsze może stanowić powierzchnię biologicznie czynną.

Zgodnie z definicją podaną w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przez powierzchnię biologicznie czynną należy rozumieć: „grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na terenie działki budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację.”

Definicja nie wyjaśnia kwestii np.: miejsc postojowych, czy utwardzeń wykonanych z tzw. eko kostki lub ażurowych płyt betonowych. W tym przypadku odpowiedzi można szukać (o ile została zawarta przez autora) w miejscowym planie, lub jak nie ma planu, o interpretację co do sposobu liczenia można wystąpić do lokalnego starostwa.

Tak więc nie powinna Pani raczej kwestionować decyzji pozwolenia na budowę – bo na tym etapie jest to zgodne z planem. Ale utwardzenie więcej niż 3 m szerokości już nie będzie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »