Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usunięcie służebności osobistej z nieruchomości

Marek Gola • Opublikowane: 30-11-2020

Rodzice posiadają dużą nieruchomość, której część chcieliby przekazać mi w formie darowizny. Przekazaną mi nieruchomość chciałbym wykorzystać jako wkład własny do kredytu pod budowę domu, niestety widnieje na niej służebność osobista na rzecz 5 osób. Osoby te to dalsza rodzina, która ponad 40 lat temu wyemigrowała do Niemiec, z tych pięciu osób żyją jeszcze dwie, z którymi mamy niestety znikomy kontakt. Czy jest jakaś możliwość usunięcia starych obciążeń służebności osobistej na nieruchomości na rzecz tych państwa bez wtajemniczania ich w tę sprawę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Usunięcie służebności osobistej z nieruchomości

Wygaśnięcie obciążeń na nieruchomości – starych służebności

Zgodnie z art. 299 K.c. służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego. Służebności osobiste są niezbywalne. Nie można również przenieść uprawnienia do ich wykonywania. Zasadne jest wskazanie na treść art. 297 K.c., który stanowi, iż „do służebności osobistych stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych z zachowaniem przepisów rozdziału niniejszego”. 

Sposób ten wymaga „trochę cierpliwości” i wkładu finansowego w postaci wniesienia opłaty sądowej. Konieczne jest wystąpienie do sądu właściwego dla położenia nieruchomości z żądaniem stwierdzenia wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności osobistej na rzecz tych osób – wobec niewykonywania tegoż prawa przez okres 10 lat. Prawo takie wynika z treści art. 297 K.c. w zw. z art. 293 § 1 K.c.

Powyższy przepis choć dotyczy służebności gruntowej znajduje także zastosowanie do służebności osobistej. Stanowisko takie wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 kwietnia 1968 r., sygn. akt II Cr 187/68, w którego tezie wskazano: „do służebności osobistych ma zastosowanie przepis art. 293 § 1 k.c., a więc i służebność osobista wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć”.

Sam upływ terminu jest wystarczający do powstania skutku w postaci wygaśnięcia służebności. Jednakże np. w celu wykreślenia jej z księgi wieczystej wnioskodawca będzie musiał legitymować się orzeczeniem sądu stwierdzającym ten fakt (art. 189 K.p.c.). Charakter tego orzeczenia będzie, z uwagi na treść przepisu, jedynie deklaratoryjny (A. Kuźniar, Glosa do postanowienia SN z dnia 6 lipca 1970 r., sygn. akt III CRN 156/70).

Udowodnienie braku korzystania ze starej służebności na nieruchomości

W tej sytuacji należałoby się zastanowić, czy nie wystąpić do sądu z powództwem o ustalenie wygaśnięcia służebności na mocy art. 189 K.p.c. W pozwie tym należałoby wskazać dowody na poparcie swojego stanowiska. Warunkiem koniecznym jest jednak wykazanie, że osoby te nie korzystają z ww. prawa przez okres co najmniej 10 lat. Z tego, co Pan pisze, okres ten wynosi 40 lat, a zatem nie powinno być problemów. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »