Kategoria: Służebność przesyłu

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Strona: 1 2 3 4


Roszczenie za kabel zakopany na działce

Ja i żona posiadamy działkę. Kiedyś zakład energetyczny (dawno temu, przed laty) usadowił słup elektryczny i kabel zakopany na działce – bez tytułu prawnego. Chcę wystąpić z roszczeniem. Jakie kroki mam podjąć? Dodam, że poprzednia właścicielka działki nic nie wiedziała o kablu.

Czy muszę wyrazić zgodę na przeprowadzenie kabla na mojej ziemi?

Mam pytanie odnośnie przyłącza elektroenergetycznego na mojej ziemi. Obecnie na działce stoi słup. Obecnie ma być przeprowadzony kabel (kabel pod ziemią i kawałek nad). Czy muszę na to wyrazić zgodę?

Wycofanie zgody na wykonanie sieci wodociągowej

Pięć lat temu podpisałem zgodę na wykonanie na mojej nieruchomości sieci wodociągowej. Wodociąg ma przebiegać wzdłuż mojej działki (ok. 400 m) na głębokości dwóch metrów. Wczoraj zgłosili się do mnie pracownicy firmy wodociągowej po zgodę na rozpoczęcie prac i o określenie sumy odszkodowania. Czy mogę teraz nie wyrazić zgody na rozpoczęcie budowy i wycofać się z tego? A jeśli to już niemożliwe, co mogę na tym zyskać?

Wynagrodzenie za słup na działce i dojazdy do niego

Na końcu naszej działki stoi słup wysokiego napięcia od ponad 30 lat. Działka jest rolna z posadowionym domem. Pracownicy elektrowni dojeżdżają tam dość często, muszą przejechać przez moją działkę i bramę – to uciążliwe. Czy w związku z tym mogę starać się o wynagrodzenie?

Odszkodowanie za nowo budowaną linię przesyłową

Na mojej 4-hektarowej działce rolnej spółka energetyczna bez zgody właściciela posiadała 6 słupów, które stały w poprzek działki. Obecnie spółka buduje nową linię przesyłową, która w przypadku mojej nieruchomości rolnej ma przebiegać metr od granicy z sąsiadem – to również ma być 6 słupów. W związku z tym zaproponowano mi jednorazowe odszkodowanie z tytułu służebności w kwocie 5500 zł wraz z wpisem do KW. Czy taka wycena służebności jest rzetelna, czy należy mi się więcej pieniędzy?

Bezumowne korzystanie z nieruchomości przez zakład energetyczny

Posiadam kilka działek rolnych niezabudowanych, nad którymi przebiegają linie i stoi kilka słupów. 3–4 lata temu chciałem, by zakład energetyczny dokonał „zakopania” tych linii bądź zapłacił mi odszkodowanie za bezumowne korzystanie z mojej nieruchomości, ale chcieli dokonać w moich KW wpisu i zapłaty kilkuset złotych za służebność, o zakopaniu linii nie było mowy. Od niedawna ktoś z przedsiębiorstwa chodzi sobie po moim terenie, robi zdjęcia, opisuje te słupy. Niszczą przez to część upraw. Jak mogę domagać się swoich praw, może odszkodowania za słupy na działkach?

Słupy energetyczne na działce po dziadkach

W spadku po dziadkach otrzymałem działkę siedliskową z domem o powierzchni ok. 1 ha. Na działce znajdują się słupy niskiego napięcia. Słupy usytuowane są tak niefortunnie, że dzieląc grunty na działki budowlane, słupy znajdą się na środku każdej z działek. Oczywiście, znacząco wpływa to na cenę i zainteresowaniem potencjalnych kupujących. W odpowiedzi od przedsiębiorstwa przesyłowego napisano, że mają prawo do bezpłatnego użytkowania gruntu z uwagi na zasiedzenie, i że regulują to przepisy z 1954 r. Czyli posiadam nieruchomość, lecz z uwagi na umiejscowienie słupów i przebieg linii energetycznych nic nie mogę z nią zrobić. Czy mam szansę na odszkodowanie od firmy energetycznej?

Usunięcie stacji trafo z budynku

Planuję nabyć budynek, w którym RWE bezumownie ma stację trafo na parterze (jest ona w budynku, który jest własnością innej osoby). Czy mogę usunąć stację trafo? Czy RWE ma prawo ją prowadzić, czy mogę ich zmusić do jej przeniesienia?

Czynna podziemna linia energetyczna w pobliżu domu

Przez moją działkę przebiega podziemna linia energetyczna, która miała być nieczynna, ale okazało się, że jest jednak czynna. Linia ta przebiega 1 m od domu na głębokości 1 m i na długości 70 m. Czy mogę uznać to urządzenie za służebność gruntową i żądać opłaty za najem mojej nieruchomości?

Czy PGE może realizować projekt mimo sprzeciwu?

PGE planuje budowę linii elektrycznej wysokiego napięcia 110 w mojej okolicy. Według planów PGE linia przebiega przez moje posesje: 2 olbrzymie słupy stoją na moich dwóch działkach ewidencyjnych, a przewody będą się znajdować w odległości 100 m od budynków gospodarczych i mieszkalnych.  Absolutnie nie zgadzam się na takie rozwiązanie, tym bardziej, że są możliwości przesunięcia linii na sąsiednie działki, z dala od zabudowań i nie ingerując aż tak w działki, które posiadam. Zaznaczę, że na działkach tych znajdują się sady – bardzo kosztowne w założeniu, pielęgnacji i eksploatacji uprawy wieloletnie. Jakie są regulacje prawne w tym zakresie i czy PGE mimo mojego sprzeciwu może zrealizować projekt na moim terenie? Jakie są możliwości ewentualnego odszkodowania w tym konkretnym przypadku, jeśli pomimo braku mojej zgody taka inwestycja powstanie?

Żądanie ustanowienia służebności przesyłu

Co powinienem zrobić, aby uzyskać wynagrodzenie za służebność przesyłu? Od 2000 r. przedsiębiorcy teleinformatyczni korzystali z mojej posesji, a konkretnie przez moją działkę (od dwóch lat działka jest także własnością żony) przebiega linia telefoniczna na głębokości ok. 80cm i nie mogę w pasie tej linii nic zrobić, aby jej nie uszkodzić. Niestety żadna z tych firm nie odprowadzała płatności z tytułu korzystania ze służebności przesyłu. Jakie więc dokumenty należy złożyć i do kogo, aby otrzymywać płatność regularnie co miesiąc? Czy mam to zrobić tylko ja, czy żona również? Co należy zrobić, aby otrzymać wyrównanie za poprzednie lata, jak ustalić stawkę służebności przesyłu?

Czy właściciel może odmówić ustanowienia służebności przesyłu?

Jestem właścicielem działki. Zakład energetyczny ma przy niej umiejscowioną stację transformatorową i usilnie chce uzyskać służebność na kabel energetyczny przez moją działkę. Ja się na to nie zgadzam. Owszem, wyraziłem zgodę na położenie tego kabla, ale bez ustanawiania służebności przesyłu. Czy prawo daje mi możliwość takiej odmowy, czy są jakieś inne rozwiązania oprócz służebności? Dodam, że zakład za tę służebność zaproponował po prostu śmieszne pieniądze.

Elementy sieci ciepłowniczej na działce

Porada dotyczy służebności przesyłu dla nieruchomości, na której umiejscowione są elementy sieci ciepłowniczej. Czy jako właściciel działki mogę wystąpić do ciepłowni o odpłatną służebność przesyłu? Próbowałam już negocjować w tej sprawie, ale wyraźnie mijają temat. Co robić w takiej sytuacji? Instalacja pomniejsza walory działki i ogranicza użytkowanie.

Wynagrodzenie za światłowód przechodzący przez działkę

Jaką kwotę mogę wynegocjować od inwestora, który chce przeprowadzić przez moją działkę światłowód w wykopie? Działka jest zlokalizowana w woj. podkarpackim.

Kto pokrywa koszty przesunięcia słupów energetycznych?

Na działce budowlanej mam dwa słupy energetyczne, które przeszkadzają i szpecą przed niedługo powstałym domem. W zakładzie energetycznym złożyłem wniosek o usunięcie kolizji (tzn. przesunięcie słupów na granicę działki). Po pewnym czasie otrzymałem informację, że wyrażają zgodę, ale koszty będę musiał pokryć osobiście i muszę zawrzeć umowę/porozumienie. Czy istnieje możliwość wykonania takiej przebudowy na koszt zakładu energetycznego?

Uzyskanie mieszkania rodzica w zamian za opiekę

Matka jest jedynym właścicielem mieszkania wartego ok. 200 tys. zł. Moje pytanie dotyczy zabezpieczenia uzyskania od niej po jej śmierci tego właśnie mieszkania w zamian za obecną opiekę nad nią. W jaki sposób można to przeprowadzić (współwłasność, umowa dożywocia, testament)? Interesuje mnie przede wszystkim współwłasność mieszkania. Jakie są wady i zalety takiego rozwiązania oraz jakie koszty się z tym wiążą? Dodać powinnam, że mam młodszego brata, który dostał 20 lat temu mieszkanie po ojcu. Matka ma 80 lat i potrzebuje już opieki. Proponuje mi notarialnie potwierdzony testament, w którym zapisze mi mieszkanie, ale ja już raz zostałam oszukana przez nią i obawiam się, że może odwołać ten testament tuż przed śmiercią. Dlatego chcę się jakoś zabezpieczyć. Co mi Państwo radzą?

Odszkodowanie za budowę ropociągu

Dostałem odszkodowanie za budowę ropociągu na mojej działce (działka rolna). Wykonawca przysłał mi PIT-8c. Czy odszkodowanie to jest opodatkowane i czy muszę rozliczyć się z US?

Negocjacje z firmą energetyczną za służebność przesyłu

Firma energetyczna chce postawić linię wysokiego napięcia na mojej działce. Plan zagospodarowania na to pozwala. Jakie odszkodowanie jestem w stanie wynegocjować? Czy starostwo może wywłaszczyć ziemię będącą pod hipoteką?

Przejście rury gazowej pod drogą służebną

Jestem jednym z trzech współwłaścicieli drogi dojazdowej do naszych działek. Mój udział w drodze wynosi nieco ponad 50. Czy muszę występować o zgodę udziałowca drugiego (trzeci się zgadza) na przejście w poprzek drogi ok. 5 m z rurą gazową zasilająca moją działkę, czy sprawa ta przekracza „zakres zwykłego zarządu”? Na chwilę obecną próba uzyskania takiej zgody nie powiodła się. Współudziałowiec wyraziłby zgodę, gdyby zakład gazowniczy doprowadził gaz również do jego działki sąsiadującej z moją. Z tym nie byłoby prawdopodobnie żadnego problemu, moją zgodę na przejście zakład gazowniczy uzyska, podpisując standardową umowę z zakładem gazowniczym wyraziłem już zgodę na rozbudowę sieci gazowej dla innych potencjalnych użytkowników. Zakład gazowniczy zazwyczaj wyprowadza rurę gazową poza obręb działki zasilanej. Problem pojawia się, gdyż w jego umowie zakład gazowniczy chce zagwarantować sobie możliwość dalszej rozbudowy sieci, która by przebiegała już przez jego działkę czy działki. Drugi współwłaściciel chciałby, by doprowadzono gaz do jego działki, ale bez możliwości dalszej rozbudowy sieci gazowej. Obawiam się, że zakład gazowniczy nie zgodzi się na coś takiego, jestem w stanie to zrozumieć. Wiem, że mogę żądać rozstrzygnięcia sądu. Jak długo może trwać oczekiwanie na takie rozstrzygnięcie przez sąd?

Odszkodowanie za naprawę kabla elektrycznego

Na mojej działce jest zakopany kabel energetyczny średniego napięcia. Teraz zgłosił się do mnie zakład energetyczny z prośbą o dokonanie naprawy kabla, gdyż uległ on uszkodzeniu (samoistnie). Naprawa wiąże się z dużymi pracami ziemnymi (m.in. rozkopanie podjazdu i części ścieżki). Czy mogę nie zgodzić się na prace naprawcze? Czy mogę żądać jakiegoś odszkodowania? Co ze służebnością przesyłu?

Zmiana strefy bezpieczeństwa przy gazociągu

Od kilku lat mieszkamy w domu na działce, pod którą płynie gazociąg. Strefa bezpieczeństwa została określona na 10 m i zgodnie z tym wybudowaliśmy dom. Obecnie została ta strefa powiększona do 20 m. Mam zamiar przedstawić właścicielowi gazociągu roszczenie o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu, ale mam pewne wątpliwości. Jaka powierzchnia powinna być objęta roszczeniem? Czy są jakieś gotowe wzory takiego wniosku?

Działka budowlana z ukrytymi wadami – gazociąg

Problem dotyczy gazociągu przebiegającego skośnie przez działkę budowlaną. Przed jej zakupem nie wiedziałem o tym, wady działki zostały ukryte przez sprzedającego. Na dzień dzisiejszy jest konieczność zmiany przebiegu rury, a to ze względu na planowaną budowę domu. Pytanie: czy jest jakaś szansa, by właściciel gazociągu pokrył koszty przełożenia rury gazowej? Jestem przekonany, że właściciel gazociągu nie ma żadnej umowy traktującej o przebiegu i użytkowaniu struktur na mojej działce. Rura ta nie była zaznaczona na żadnej mapie. Zostało to dopiero zrobione za moim staraniem.

Jakie są podstawy obliczania operatu szacunkowego?

Przedsiębiorstwo chce przez moją działkę przeprowadzić linię gazową do nowej cynkowni. Linia ma mieć 120 m. Za służebność przesyłu proponują mi ok. 6000 zł. Jakie są podstawy obliczania operatu szacunkowego? Tak kwota wydaje mi się śmiesznie niska. ale nie wiem, na jakiej podstawie ją podważyć.

Jak oszacować służebność przesyłu?

Czy istnieją przepisy regulujące wyliczenie jednorazowej zapłaty od przedsiębiorstwa energetycznego za przesył energii nad naszą działką, na której stoi nasz dom? Dostałam 3 propozycje, każda następna niższa od poprzedniej. Najwyższa była 21 tys. zł, a ostatnia 11 tys. zł. Skąd mamy wiedzieć, jak oszacować tę służebność? Działkę nabyliśmy w 2007 r., wymiana słupów elektrycznych, które stały na ulicy, nastąpiła w 2009 r. Przedsiębiorstwo postawiło nowe słupy bez zapytania, czy się na to zgadzamy. Linia energetyczna szła i nadal idzie nad naszą działką. Dodatkowo pociągnięto nową linię wzdłuż ulicy i otoczono naszą posiadłość z dwóch stron liniami wysokiego napięcia. Nasz dom jest wart około 2 milionów złotych i na taką degradację wartości nieruchomości trudno się zgodzić bez odpowiedniego ekwiwalentu pieniężnego. Dodam jeszcze, że słupy zagrażają bezpieczeństwu – w ubiegłym roku podczas wichury jeden z nich się przechylił i zniszczył część nowego ogrodzenie. Przedsiębiorstwo postawiło go ponownie, ale bardzo niechlujnie; stoi krzywo i nadal zagraża. Na naszą propozycję, by puścić przewody pod ziemią i że zrzekniemy się ekwiwalentu za przesył energii, odpowiedz brzmiała – na nasz koszt.

Kiedy wystąpić do właściciela słupa o zapłatę?

Na mojej działce stoi słup energetyczny przesyłowy oraz przez część działki przebiega linia wysokiego napięcia. Słup nie jest wpisany do księgi wieczystej, średnio raz na dwa lata energetyka dokonuje prac konserwatorskich na nim, korzystając z wejścia na moją posesję. Czy przy tej okazji wystąpić do właściciela o zapłatę? Czy mam obowiązek udostępniać im teren? Czy mam prawo do opłat z tytułu służebności przesyłu? Z informacji, jakie uzyskałem, linia została wybudowana na początku lat 60. Natomiast właścicielem działki jestem od 1995 r.

Przeniesienie rury na własny koszt

Kupiłem działkę budowlaną. Przez środek mojej działki przebiega rura kanalizacyjna, która uniemożliwia mi wybudowanie budynku. Poprzednia właścicielka ziemi pisała list do firmy wodociągowej o przesunięcie bądź usunięcie tej rury. Odpowiedź oczywiście jest negatywna, oni nie biorą tego na siebie i jedynie przesunięcie tej rury jest możliwe, jak sam to zrobię na własny koszt. Czy to tak musi naprawdę wyglądać i czy ja nie posiadam żadnego prawa, aby ich obciążyć taka inwestycja? Czy jest możliwość podania sprawy do sądu i ewentualna wygrana sprawy?

Szkodliwy wpływ linii wysokiego napięcia

Linia wysokiego napięcia przechodzi blisko naszego budynku mieszkalnego (w linii prostej ok. 20 m). Jestem świadomy zagrożeń wynikających z wytwarzaniem pola elektromagnetycznego (nowotwory, uszkodzenia DNA itp.). Jakie mam możliwości żądania odszkodowania za to sąsiedztwo? Nikt z nas nie godził się na słup, a stoi on ok. 30 lat.

Stary słup elektryczny na działce – czego może żądać właściciel?

Jesteśmy z synem współwłaścicielami działek siedliskowych. Są to działki po moich rodzicach. Na jednej z nich stoi transformator. Przez drugą przebiega linia wysokiego napięcia – dwa słupy. Przeglądając mapy, zauważyłem, że jeden słup miał być ulokowany na sąsiedniej działce. Nie wiem, jak to tłumaczyć, skąd ta rozbieżność. Wspomniane urządzenia elektryczne stoją od dawna. Proszę o poradę, od czego zacząć, aby uzyskać wynagrodzenie należne właścicielom nieruchomości. Czego żądać: umowy przesyłu na korzystanie z energii nieodpłatnie? Czy doprowadzenia linii do budynku gospodarczego za darmo? Budynek stawiamy na zgłoszenie.

Brak apelacji w sprawie o odszkodowanie za służebność z winy kancelarii

Przegraliśmy sprawę w sądzie rejonowym o odszkodowanie za służebność przesyłu słupa energetycznego na naszej posesji. W naszym imieniu sprawę prowadziła kancelaria prawna. Z uwagi na przegraną zostaliśmy obciążeni kosztami sądowymi w kwocie 9 tys. zł. W lipcu zeszłego roku, po wydaniu orzeczenia sądu nasz pełnomocnik poinformował nas o złożeniu apelacji do sądu drugiej instancji. Od tego czasu wielokrotnie kontaktowaliśmy się z pełnomocnikiem zaniepokojeni losem naszej sprawy. Za każdym razem otrzymywaliśmy odpowiedź, że sprawa jest w sądzie i czekamy na decyzję. Po czym w lutym tego roku otrzymaliśmy zawiadomienie o niezwłocznym uiszczeniu opłat sądowych. Jak się okazało, kancelaria prawna złożyła wniosek do sądu okręgowego, który w ogóle nie był rozpatrywany, ponieważ nie zostały uregulowane opłaty skarbowe. Nasze pytania: kto ma zapłacić koszty sądowe, skoro kancelaria nie dopełniła swoich obowiązków i nasza sprawa w drugiej instancji nie była rozpatrzona z powodu braków formalnych? Czy mamy możliwość odwołania się od decyzji sądu?

Nowy współwłaściciel gruntów a służebność przesyłu

Przed niecałym rokiem zostałem współwłaścicielem gruntu, na którym stoją słupy energetyczne. Posiadam 75% udziału we współwłasności, a 25% ma mój ojciec. Wcześniej ten mój udział należał do mojej babci. Słupy zostały postawione 19 lub 20 lat temu. Czy w opisanej sytuacji jako nowy współwłaściciel mogę rościć sobie prawo odszkodowania za przesył wstecz i podpisać umowę o czynsz na przyszłość? Czy mój ojciec musi to zrobić osobno oraz czy babcia, nie będąc już właścicielem, może żądać odszkodowanie za czas, kiedy nim była?

Dochodzenie roszczeń – infrastruktura przesyłowa

Przez moją nieruchomość przebiega linia napowietrzna oraz posadowione są dwa słupy elektryczne, w tym jeden z transformatorem. Chodzi o działkę letniskową o powierzchni ok. 1500 m2, a linia napowietrzna biegnie w poprzek. Chciałbym, aby zakład energetyczny płacił mi za bezumowne użytkowanie mojej własności. Chciałbym również otrzymać odszkodowanie za ubiegłe lata, gdy bezpłatnie korzystano z mojej własności. Właścicielem działki jestem od 10 lat. Wiem, że poprzedni właściciel nie miał żadnej umowy z przedsiębiorstwem. Proszę o objaśnienie, co krok po kroku powinienem zrobić, aby dojść do porozumienia z zakładem energetycznym.

Zbyt niskie odszkodowanie za światłowód na działce rolnej

W granicy mojej działki rolnej firma chce poprowadzić w ziemi światłowód, proponując odszkodowanie 500 zł brutto. Długość linii w mojej działce około 180 m. Uważam, że odszkodowanie jest zbyt niskie. Co mogę zrobić?

Linia energetyczna na terenie leśnym

Nabyliśmy działkę w 2013 r. Przechodzi przez nią linia energetyczna średniej mocy. Nie ma o tym wpisu w księdze wieczystej, ale jest zaznaczona na mapkach. Zakład energetyczny twierdzi, że to nie jego infrastruktura przesyłowa. Usłyszałam, że w naszym mieście zakład wygrywa wszystkie takie sprawy i  by nie kontynuować sporu sądowego. Dodam, że to teren leśny. Drzewa zawadzają o kable. Podobno to my mamy się tym zająć. Jak rozwiązać tę sprawę i czy mamy szansę na uzyskanie odszkodowania od firmy energetycznej?

Jak zmusić firmę przesyłową do usunięcia kabla?

Planuję budowę inwestycji komercyjnej, ale przez moją działkę przebiega kabel telefoniczny (światłowodowy). Czy jest możliwość zmusić prawnie zarządcę tego kabla do przeniesienia go w inne miejsce i czy jest możliwość uzyskania odszkodowania za dzierżawę przesyłową lub coś w tym rodzaju? Firma nie posiada dzierżawy ani służebności. Kabel ma ok. 14 lat.

Żądanie usunięcia nielegalnie wybudowanej linii napowietrznej

Żądam usunięcia nielegalnie wybudowanej linii napowietrznej SN 15 KV poprzez jej przebudowę na linię kablem w ziemi i dla tej linii po dokonaniu przebudowy deklaruję zawarcie umowy służebności przesyłu. Jak prawnie uniemożliwić ewentualne tzw. przeciwpowództwo przedsiębiorcy, tj. roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu dla istniejącej linii napowietrznej? Zgodnie z moją wiedzą roszczenie o ustanowienie służebności ma pierwszeństwo przed powództwem o usuniecie linii napowietrznej.

Trzy infrastruktury przesyłowe na jednej działce

Przez prywatną działkę przebiegają: sieć gazowa, telefoniczna i energetyczna (z dwoma słupami). Po śmierci matki ja z siostrą staliśmy się prawnymi współwłaścicielami tej działki. Czy w związku z tym przysługuje nam wynagrodzenie z tytułu służebności? A jeśli tak, to jak i do kogo napisać o uznanie służebności? Nadmieniam, że matka nigdy nie występowała z takim pismem, a co za tym idzie, nie otrzymała żadnej gratyfikacji.

Czy przyjąć propozycję zapłaty operatora przesyłowego?

Przez moją działkę rolną przebiega stary gazociąg około 250 m, obok którego planowana jest budowa nowego. Znacząco obniża to wartość działki, bo nitka przebiega po przekątnej, co uniemożliwia np. postawienie jakiegoś budynku w przyszłości. Przedsiębiorstwo złożyło mi propozycję jednorazowej zapłaty za służebność w wysokości 1500 zł i wpisanie jej w księgi plus wyrównanie strat podczas budowy nowej nitki. Czy jest to zgodne z prawem i czy mogę żądać czegoś więcej, np. otrzymywania co miesiąc lub raz do roku pieniędzy za korzystanie z mojego gruntu? Czy mogę się starać o wypłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości 10 lat wstecz?

Jak pozbyć się słupa energetycznego z działki?

Posiadam działkę przeznaczoną pod zabudowę jednorodzinną, niestety w jej centralnej części znajduje się słup średniego napięcia i przebiega linia napowietrzna. Zwracałem się do zakładu energetycznego w tej sprawie, dosyłając żądane przez nich dokumenty i po długim czasie dostałem odpowiedź, że linia została wybudowana przez poprzednika zakładu w czasach, gdy nie uzyskiwano zgody przy wnioskowaniu o pozwolenie na budowę. Aktualnie zakład twierdzi, że nabył prawo do służebności przesyłu na podstawie zasiedzenia. W księdze wieczystej nie ma zapisu o służebności. Przeczytałem w jakimś orzeczeniu SN, że zakłady energetyczne nie mogą się powoływać przy zasiedzeniu na okres sprzed 1989 r., więc nie minęło jeszcze 30 lat, aby uzyskać zasiedzenie w złej wierze. Jak mogę pozbyć się słupa energetycznego z działki?

Wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Od 5 lat jestem właścicielem działki, na której jest posadowiona stacja trafo wraz z linią elektryczną. Urządzenia przesyłowe i słupy energetyczne przecinają moją działkę na pół. Po 4-letnim procesie sądowym przedsiębiorstwo energetyczne otrzymało nakaz usunięciu wymienionych urządzeń z mojej nieruchomości. Właśnie otrzymałem od nich pismo, w którym wzywają mnie do ustanowienia służebności przesyłu. Czy muszę się na to godzić? Czy mam szansę na odszkodowanie od przedsiębiorstwa za dotychczasowe bezumowne korzystanie z mojej nieruchomości? Jak postąpić w tej sytuacji?

Podpisanie zgody na wejście na teren a służebność

Chciałbym wystąpić do MPWiK o ustanowienie służebności przesyłu (kanalizacja) na mojej działce. Problem jednak w tym, że przed położeniem rur kanalizacyjnych podpisałem zezwolenie na wejście na teren. Pozwoliłem na projekt, budowę i konserwację rur. Obawiam się, że ta zgoda uniemożliwiła mi staranie o służebność. Czy mogę coś zrobić?

Doprowadzenie prądu do siedliska

Zaczynam budowę domu i chciałabym doprowadzić prąd do mojej działki. Jest to działka rolna, buduję się jako rolnik, czyli zakładam siedlisko. Moja działka sąsiaduje tylko z działkami rolnymi. Ostatni budynek podłączony do sieci jest ok. 250 m od mojej działki, w czego efekcie prąd musi być poprowadzony do mojej działki przez działki innych osób. PGE wstępnie potwierdziło możliwość podłączenia do sieci. W między czasie dowiedziałam się, że aby poprowadzić prąd do mojej działki, PGE musi mieć zgodę wszystkich właścicieli dziełek, przez które linia ta będzie przebiegała. Niestety jeden z sąsiadów, który bezpośrednio graniczy ze mną, już powiedział, że nie zgodzi się na to i na pewno nie dojdziemy do porozumienia. Czy sąsiad rzeczywiście może wstrzymać doprowadzenie prądu do mojej działki? Co zrobić żeby w takim przypadku, by doprowadzić prąd do działki?

Budowa kanalizacji przez czyjąś działkę

Chcę przeprowadzić kanalizację do mojej działki przez działkę sąsiada. Sąsiad wyraził zgodę pisemną, na podstawie której uzyskałam projekt kanalizacji wydany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Nie mam ustanowionej służebności przesyłu. Czy w przypadku sprzedaży działki przez sąsiada lub pogorszenia relacji sąsiedzkich mogę być zmuszona do likwidacji kanalizacji?

Obawa przed zniszczeniem działki

Przez moją działkę przebiega linia średniego napięcia. Podpisałem umowę dotyczącą przebudowy linii – przesunięcie słupów. Wiem, że zakład energetyczny zniszczy maszynami część mojej działki (pewnie ze 20 arów). Zażądałem więc większego odszkodowania. Jakiej sumy mogę się domagać? Czy zakład może pozwać mnie do sądu za opóźnianie prac? Proszę o szybką odpoweidź.

Kable wkopane w działkę

Na mojej działce znajdują się wkopane kable Orange. W KW nie ma wpisu o służebności. Gdy chciałem podpisać umowę na podłączenie Internetu, powiedziano mi, że nie ma możliwości. Czy mogę domagać się usunięcia instalacji lub wypłaty odszkodowania za użytkowanie mojej działki?

Wycofanie zgody wcześniej wyrażonej przez sąsiada

Jestem posiadaczem działki, na której buduje dom jednorodzinny – mam wszystkie pozwolenia. Kanalizacja musi przebiegać częściowo przez działkę sąsiada – jest to jedyna możliwość jej podłączenia. Sąsiad wyraził na to pisemną zgodę, ale potem ją wycofał. Poprosiłem znów o nią na piśmie – bez odpowiedzi. Do ugody przed sądem nie doszło. Mogę złożyć pozew o służebność, ale sąsiedzi są tylko użytkownikami działki, a jej właścicielami – nieżyjący już ich dziadkowie. Z jakimi problemami muszę się liczyć? Zależy mi na czasie.

Zmiana typu działki po ustanowieniu służebności

Na działce rolnej są 3 słupy wysokiego napięcia. Obecnie operator planuje przebudowę (modernizację) tej instalacji. Firma wymaga służebności przesyłu. Czy to prawda, że będziemy musieli na własny koszt w związku z tą sprawą przekształcić działkę z rolnej na budowlaną? To w końcu jakieś budowle, a mój tata (właściciel gruntu) nie jest rolnikiem. Czy walczyć w związku z tym o wyższe odszkodowanie?

Podpisanie umowy na korzystanie z posesji

Zakupiłem działkę z posadowionym transformatorem energetycznym. Wysłałem zapytanie o podstawę wybudowania i użytkowania go. Nie mam jednak zapisu w III dziale księgi wieczystej o obciążeniu nieruchomości. Czy zakład energetyczny musi teraz ze mną podpisać umowę na korzystanie z posesji? Czy mogę domagać się rekompensaty?

Zwężenie drogi dojazdowej do mojej posesji

Na mojej posesji znajduje się dom i moja firma. Niedawno właściciel sąsiedniej działki oświadczył mi, że droga prowadząca do mojej nieruchomości jest zbyt szeroka i wchodzi na jego działkę. Chce wymusić na mnie zwężenie tej drogi dojazdowej. Jeśli to zrobię, nie będę mogła prowadzić swojej działalności. Co na to prawo?

Ponowny operat szacunkowy

Mam założoną sprawę o ustalenie wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu. Mam wykonany operat szacunkowy przez rzeczoznawcę majątkowego bez uprawnień sądowych. Prawnik w związku z niejasnościami na sprawie radzi mi wykonać ponowny operat – tym razem przez biegłego sądowego. Czy to słuszne?

Wniosek o przesunięcie instalacji wodociągowej

Jestem na etapie zakupu działki budowlanej. Z załączonych map wynika, że przez działkę przechodzi instalacja wodociągowa oraz kanalizacyjna. W danych z KW nie widzę, by była wyznaczona służebność przesyłowa. Czy w tym przypadku moglibyśmy wnioskować o przestawienie przez instalacji bliżej granicy z drugą działką w zamian za podpisanie służebności na koszt przedsiębiorstwa?

Strona: 1 2 3 4

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Zapytaj prawnika

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »